دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین :

مطالعات جامعی در زمینه استفاده از انرژی های تجدید پذیرآغاز شده است

استفاده از انرژی های تجدید پذیر موجب کاهش مصرف فرآورده های نفتی و کاهش قابل ملاحظه میزان آلودگی محیط زیست می شود.

حمید ضیائی ، سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین تصریح کرد: با توجه به رشد فزاینده جمعیت درجهان و نیاز بشر به انواع انرژی ها در آینده نزدیک ، چگونگی استفاده از انرژی های تجدید پذیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و مطالعات جامعی را در این  زمینه آغاز کرده اند .

وی افزود: بر این اساس معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین نیز پروژه امکان سنجی  و برنامه عملیاتی استفاده از انرژی های تجدید پذیر را در دستور کار خود قرار داده است تا پس از مطالعه جامع و دستیابی به اهداف مورد نظر ، نتایج قابل اجرا آن را جهت عملیاتی سازی ارائه نماید .

ضیائی یادآورشد : در پروژه امکان سنجی شهر قزوین ، مهندسین مشاور ضمن مطالعه انواع انرژی های تجدید پذیر و پس از بررسی وضعیت موجود شهر ، امکان استفاده از انرژی های بادی و خورشیدی برای فضاهای شهری را مورد تحلیل قرار داده و چگونگی  بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر را تبیین می کند

سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین درپایان افزود: در صورت حصول به نتایج مورد نظر، از این انرژی ها می توان علاوه بر مجتمع های مسکونی  در مراکز و اماکن عمومی ، خدماتی  و تجاری استفاده کرد.

تصاویر مرتبط