شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

برگزاري جشنواره كاشي‎نگاره‌ها در شهر قزوين الگويي براي ديگر شهرها خواهد بود

برگزاري نخستين جشنواره كاشي نگاره‌ها توسط شهرداري قزوين الگويي براي ديگر شهرهاي کشور خواهد بود.

 

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: برگزاري نخستين جشنواره كاشي نگاره‌ها توسط شهرداري قزوين الگويي براي ديگر شهرهاي کشور خواهد بود.
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ اسماعيل حافظي در اختتاميه نخستين جشنواره كاشي‌نگاره‌ها که با حضور شهردار و اعضاي شوراي شهر قزوين برگزارش شد، افزود: برگزاري اين جشنواره باعث شد تا هنرمندان از تجربه‌هاي يكديگر بهره‌مند شوند.
وي بيان کرد: برگزاري نخستين جشنواره كاشي نگاره‌ها تكميل فرآيند مسير تحول شهر قزوين است.
حافظي گفت: طرح‌هاي جشنواره كاشي نگاره‌ها با دقت و با توجه به هويت اسلامي و ايراني انتخاب شده بود كه اين مهم موجب شد تا هنر هنرمندان يك اثر ماندگار در اين شهر باقي بماند.
وي کار گروهي هنرمندان جوان قزويني را از مزاياي برگزاري جشنواره كاشي‌نگاره‌ها عنوان و بيان کرد: هنرمندان جوان قزويني در جشنواره كاشي‌نگاره‌ها ححضور چشمگيري داشتند و تحقق اين مهم كمك بسزايي در فرآيند زيباسازي شهري خواهد داشت.
عضو هيئت مديره سازمان زيباسازي شهرداري قزوين با اشاره به اينكه در يازده نقطه مختلف شهر قزوين اثرهاي نگاره‌هاي ماندگاري از هنرمندان بر جا مانده است، گفت: اين اقدام موجب بازگشت به هنر، آداب و رسوم و ارزش‌هاي بومي خودمان شده است.
مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين يادآور شد: در جشنواره نگاره‌ها به موضوع پژوهش نيز توجه شده بود و دو مقاله برتر در اين زمينه انتخاب شدند كه مرجان مرتضوي و مريم عادل در ادامه اين مراسم به ارائه مقاله خود پرداختند.
گفتني است؛ در پايان اين جشنواره از پيشكسوتان عرصه هنر، داوران جشنواره، استادكاران سنتي و برگزيدگان بخش پژوهش، طراحي و اجرايي با اهداي لوح تنديس و جوايزي تقدير و تشكر شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط