شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین:

کمیسیون ماده 100شهرداری قزوین 392 پرونده تخلفات ساختمانی را درمهرماه بررسی کرد

کمیسیون ماده 100 شهرداری قزوین در مهرماه سال جاری با برگزاری 17 جلسه تعداد 392 پرونده تخلفات ساختمانی را بررسی کرد ه است .

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین حمیدضیائی، سرپرست این معاونت با بیان خبر فوق گفت: ازاین تعداد پرونده ، اعضای کمیسیون ماده 100برای 226 پرونده رای صادر کرد ه اند .

ضیائی در ادامه خاطر نشان کرد: کمیسیون ماده 100 شهرداری قزوین در شهریور ماه امسال نیز تعداد 424پرونده تخلفات ساختمانی را بررسی کرده و برای 310 پرونده رای صادر کرده اند .

تصاویر مرتبط