چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

در هفت ماهه نخست سال جاری ؛

مناطق سه گانه شهرداری قزوین 635 پروانه ساخت و ساز صادر کردند

مناطق سه گانه شهرداری قزوین از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه تعداد ششصد و 35 پروانه ساخت و ساز را برای احداث واحدهای مسکونی ، تجاری و اداری صادر کرده اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 11درصدی را نشان می دهد .

حمید ضیائی، سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین تصریح کرد: در هفت ماهه سال گذشته مناطق سه گانه شهرداری قزوین پانصد و 72 پروانه ساخت و ساز را صادر کرده بودند.

وی تعداد پروانه های صادر شده در مهرماه سال جاری را یکصد و 12پروانه اعلام کرد و افزود: در این مدت در شهرداری منطقه سه، 46 پروانه ، در شهرداری منطقه دو ،36 پروانه و در شهرداری منطقه یک هم 30پروانه صادر شده است.

ضیائی در بخش دیگری از گزارش خود به پایان کارهای صادره از سوی مناطق سه گانه شهرداری قزوین اشاره کرد وگفت: از ابتدای فروردین ماه تا پایان شهریورماه سال جاری تعداد 429 پایان کار از سوی شهرداری مناطق سه گانه صادر شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل با عدد 630 پایان کار، کاهش 31 درصدی را نشان می دهد.

سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین با اشاره بر این که در مهرماه سال جاری 74 پایان کار در مناطق سه گانه شهرداری قزوین صادر شده است، تصریح کرد: در این مدت شهرداری منطقه سه،37 ، شهرداری منطقه دو ،20 و منطقه یک نیز 17 پایان کار صادر کرده است.

تصاویر مرتبط