شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

پروژه مطالعه، طراحي و زيباسازي ميدان امير كبير شهر قزوين به پايان رسيد

پروژه مطالعه و طراحي و زيباسازي ميدان اميركبير در منطقه پونك شهر قزوين، به سفارش منطقه سه شهرداري قزوين توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به اتمام رسيد.

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: در راستاي تحقق اهدافي نظير بازپيرايي، زيباسازي و نورپردازي ميادين (فلكه هاي ترافيكي) شهر قزوين، تهيه طرح ساماندهي آن‌ها از سال 1390 در دستور كار قرار گرفته است که در سال جاري تهيه اين طرح در تعدادي از ميادين شهر قزوين از جمله ميدان امير كبير در تقاطع بلوار امير كبير و بلوار ايران در منطقه پونك انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمداسماعيل حافظي افزود: مساحت اين ميدان نزديک به هزار و 940 مترمربع است و در حال حاضر اصلي ترين ميدان اين منطقه مي‌باشد كه تنها داراي سطوح سبز چمن‌کاري و گياه‌کاري شده است.
وي افزود: با توجه به عنوان محور و ميدان اميركبير جانمايي مجسمه اميركبير با مشخصات فني لازم به لحاظ ديد و منظر، تناسبات، موقعيت استقرار و جهت گيري مناسب نسبت به محور ها و طراحي پايه مناسب در اين طرح مورد انتظار بوده است.
اين مسوول اظهار کرد: در اين طرح، با بررسي مقاطع طولي معابر منتهي به ميدان، در مرکز ميدان، مجسمه امير کبير با پايه‌اي به ارتفاع 3 متر، با طرح نورپردازي ويژه پيشنهاد شده است.
حافظي بيان کرد: اطراف مجسمه با طرح شمسه، آبنمايي تعبيه گرديده که با يک رينگ سبز چمن کاري و گل کاري به صورت شيبدار به محيط خارجي ميدان ختم مي شود.
وي ادامه داد: عناصر نورپردازي نيز در بخش‌هاي مختلف ميدان اعم از داخل آبنماها و در محيط ميدان پيش بيني شده اند و منابع نوري از دسترس و ديد مسقيم به دليل احتمال آسيب و همچنين ايجاد خيرگي در شب مخفي شده‌اند.
اين مسوول گفت: همچنين كانال دفع آب‌هاي سطحي متصل به رينگ ميدان با تمهيدات لازم به لحاظ امكان بازديد در مقاطع زماني مختلف، در هماهنگي با طرح ميدان پوشيده شده است و طرح اجرايي اين پروژه در بهمن ماه سال جاري جهت بهره برداري به شهرداري منطقه 3 ارسال شده است.
پايان پيام
 

تصاویر مرتبط