پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین:

با هدف رعایت استانداردهای ساخت و ساز، میزان بازدید از ساخت و سازها افزایش می یابد

با هدف نظارت بر عملیات ساخت و ساز و تامین مسائل ایمنی معلولین مجتمع های مسکونی تعاونی بازنشستگان تامین اجتماعی (برج های کسری ) از سوی کارشناسان حوزه نظارت بر ساخت و سازهای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین بازدید شد.

حمید ضیائی ، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین با بیان خبر فوق به افزایش 72درصدی بازدیدهای صورت گرفته درشهریورماه سال جاری اشاره کرد وافزود: در این مدت 554 بازدید از سوی کارشناسان مناطق سه گانه شهرداری قزوین از ساخت و سازها صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره  به افزایش 33درصدی تعداد گزارش های دریافتی ناظر ان در شهریورماه سال جاری تصریح کرد : در شهریورماه سال جاری تعداد 760مورد گزارش از سوی ناظران دریافت شده است که این رقم در مدت مشابه سال قبل 568 مورد است.

ضیائی تعداد مهندسین ناظر معرفی شده به نظام مهندسین در شهریور99 را 19 نفر عنوان کرد و گفت: این رقم با رقم مدت مشابه خود هیچ تفاوتی نداشته است.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین با اعلام این که تعداد 2پرونده در شهریورماه سال جاری به شورای انتظامی ارسال شده است ؛ گفت: در این مدت 305 دستور توقف پروژه نیز به دلیل مغایرت فنی یا مغایرت فنی شهرسازی از سوی کارشناسان حوزه نظارت بر ساخت و سازهای مناطق سه گانه شهرداری قزوین صادرشده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 44 درصدی را نشان می دهد.

ضیائی در پایان تاکید کرد : با هدف رعایت استانداردهای ساخت و ساز، میزان بازدید از ساخت و سازها افزایش می یابد.

تصاویر مرتبط