دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

نقشه و اطلاعات ويژه سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين تهيه شد

نقشه و اطلاعات برآورد سطح رفت و روب معابر شهر و روستاهاي حريم آن و ساير اطلاعات مبلمان شهري در اداره GIS معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين تهيه شد.

 

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: نقشه و اطلاعات برآورد سطح رفت و روب معابر شهر و روستاهاي حريم آن و ساير اطلاعات مبلمان شهري در اداره GIS  معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين تهيه شد.
 فرزانه نظري‌پور  افزود: با توجه به اهميت و کاربرد اطلاعات و نقشه‌ها در مديريت شهري، وجود سيستم GIS جهت ساماندهي، تحليل و پردازش، ارائه اطلاعات و استفاده از آنها ضروري است.
وي گفت: خدمات شهري، يکي از موضوعاتي است که کاربرد گسترده‌اي در حوزه‌هاي شهري دارد و سيستم GIS ابزاري است که مي‌توان از آن در حوزه خدمات شهري استفاده کرد.
نظري‌پور خاطرنشان كرد:  نقشه و اطلاعات برآورد سطح رفت و روب معابر شهر و روستاهاي حريم مانند کوچه ها و خيابان هاي ناصرآباد، حسن آباد، وثوق آباد، نجف آباد، ارنجک، خيرآباد، باراجين، نقشه حريم شهر و حوزه هاي خدمات شهري، نقشه درجه بندي معابر شهر بر اساس عرض معبر، نقشه شبکه چاه هاي دفع آب هاي سطحي، نقشه شبکه آب هاي سطحي رودخانه ها کانال ها ، نهرها، موقعيت مخازن  زباله شهري و ساير اطلاعات مبلمان شهري كه در اداره GIS معاونت شهرسازي و معماري تهيه شده است در سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين قابل بهره‌برداري مي‌باشد.
وي مدت زمان صرف شده جهت تهيه و تکميل اين پروژه را دو ماه اعلام كرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط