یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین:

فرآیند بازنگری و اصلاح فرم های شهرسازی آغازشد

با هدف تسریع و بهبود در ارائه خدمات به فعالان بخش ساخت و سازدر شهر و مناطق منفصل شهری از یک سو و ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات به ارباب رجوع در تمامی حوزه های شهرسازی در مناطق سه گانه شهرداری قزوین فرآیند بازنگری و اصلاح فرم های شهرسازی آغاز شد.

حمید ضیائی ؛ سرپرست  معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین با اشاره به این نکته که از آغاز بکارگیری سیستم نرم افزاری یکپارچه شهرسازی تاکنون نسبت به بازنگری فرم های بارگذاری شده اقدامی صورت نگرفته بود ؛ تصریح کرد : با مشارکت کارشناسان خبره در حوزه معاونت شهرسازی و معماری و کارشناسان و صاحب نظران فعال در مناطق سه گانه شهرداری قزوین عملیات بازنگری و اصلاح فرم ها در دستور کار حوزه تدوین مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین قرار گرفت .

وی درپایان یادآور شد : در مرحله نخست بازنگری ، فرم های دستور تهیه نقشه ، پاسخ استعلامات ، رسید مراجعین ، پایان کار اصلاح و در سامانه بارگذاری خواهد شد.

تصاویر مرتبط