سه‌شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۳

خزائلي، مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين خبر داد؛

کسب رتبه اول طرح نورپردازي سعدالسلطنه در همايش بين‌المللي روشنايي و نورپردازي ايران

طرح نورپردازي مجموعه تاريخي سعدالسلطنه توسط شهرداري قزوين در همايش بين‌المللي روشنايي و نورپردازي ايران در بخش بناهاي تاريخي رتبه اول را کسب کرد.

 

مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين گفت: طرح نورپردازي مجموعه تاريخي سعدالسلطنه شهرداري قزوين  در همايش بين‌المللي روشنايي و نورپردازي ايران در بخش بناهاي تاريخي رتبه اول را کسب کرد.  
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بينالملل شهرداري قزوين؛ علي‌رضا خزائلي افزود: در همايش بين‌المللي روشنايي و نورپردازي ايران که در شيراز برگزار شد شهرداري قزوين توانست در مسابقه نورپردازي در بخش بناهاي تاريخي در اين همايش، رتبه اول را طرح نورپردازي مجموعه تاريخي سعدالسلطنه قزوين کسب کند.
وي بيان کرد: اين مسابقه در سه بخش داخلي، نماي تجاري، اداري يا مسکوني و محوطه بيروني و المان‌هاي شهري و بناهاي تاريخي برگزار شد که طرح نورپردازي مجموعه سعدالسلطنه در بخش بناهاي تاريخي رتبه اول را کسب کرد.
خزائلي افزود: طرح و اجراي پروژه نورپردازي بناي تاريخي سعدالسلطنه بر عهده سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين بوده است و براي اولين بار در اين مسابقه توانسته بود شرکت کند.
مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين تصريح کرد: کسب رتبه اول در اين مسابقات نشان دهنده اين است که شهرداري قزوين در طراحي و اجراي پروژه‌ها با استانداردهاي روز دنيا همراه مي‌باشد و از اين جهت توانسته موفقيت ملي کسب کند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط