دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۸

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

طرح تفصيلي ملاک عمل براي تحقق چشم انداز شهر قزوين است

طرح تفصيلي به عنوان سند اجرايي و ملاک عمل براي تحقق چشم انداز، اهداف، راهبردها و همچنين تکوين سازمان فضايي طرح جامع به عنوان الگوي مطلوب توسعه شهر قزوين در افق طرح است .

 

فرزانه نظري پورمعاون شهرسازي ومعماري شهرداري قزوين با اعلام اين خبر افزود: با توجه به مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر " لزوم تهيه طرح هاي تفصيلي توسط شهرداريها با حمايتمالي وزارت کشور و در چارچوب طرح جامع" 28 شهريور 84 تفاهم نامه اي فيمابين وزارتين مسکن و شهرسازي و کشور مبادله گرديده است . اين تفاهم نامه در راستاي زمينه سازي براي اجراي بند ب ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه و با هدف توسعه نقش مديريت شهري در فرآيند تهيه طرح هاي توسعه شهري مبادله گشته و کميته اي مرکب از معاون شهرسازي، معماري و يا معاون فني شهرداري ( در صورت فقدان شهردار مربوطه ) به عنوان دبير کميته ، مدير شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازي استان ، مدير کل دفتر فني استانداري به عنوان کميته راهبري طرح معين شده اند .
وي افزود :طرح تفصيلي به عنوان سند اجرايي و ملاک عمل براي تحقق چشم انداز، اهداف، راهبردها و همچنين تکوين سازمان فضايي طرح جامع به عنوان الگوي مطلوب توسعه شهر قزوين در افق طرح است با تصويب طرح جامع شهر به عنوان يک سند بالادست نحوه توزيع جمعيت و استقرار فعاليت‌هاي مورد نياز جمعيت در يک افق 10 ساله  در مناطق مختلف شهر مشخص مي شود، سپس طرح تفصيلي با يک مقياس بزرگتر (2000/1 ) اراضي و املاک شهر را در هر منطقه از شهرداري دقيق‌سازي کرده و اراضي را با ضوابط و مقررات ساخت و ساز تعيين تکليف مي‌کند، بنابراين طرح تفصيلي يک طرح اجرايي است که در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد که متقاضيان و مالکان املاک و اراضي بر اساس آن طرح تفصيلي مي‌توانند اقدام به اخذ پروانه و سپس ساخت و ساز کنند.
وي اظهار كرد : به منظور برنامه ريزي کاربري اراضي در سطح محلات و نواحي شهر قزوين ، جمعيت محلات در افق طرح پيش بيني شده و براساس جمعيت آتي محلات و نواحي سطح مورد نياز خدمات رفاهي – اجتماعي محاسبه گرديده است .کاربري زمين در قالب عملکردها از نوع محل سکونت ، مکان کار و فعاليت ، فضاهاي گذران اوقات فراغت ، مکان هاي آموزشي ، بهداشتي و فرهنگي واجتماعي ، تأسيسات و تجهيزات شهري و نهايتاً مسيرهاي رفت و آمد برنامه ريزي مي گردد که به عواملي همچون شکل و موقعيت زمين ، همجواري ها ، فرصت هاي بهره وري وابسته است. عملکرد عناصر شهري به لحاظ همجواري با محورهاي ارتباطي نيز مورد توجه قرار گرفته است ، چرا که همجواري هم به جهت ايمني جامعه و هم تأثيري که در کارائي محورهاي ارتباطي دارد داراي اهميت است .
نظري پور افزود : طرح تفصيلي پيشنهادي با تقسيم شهر به پهنه هاي مختلف از نظر استفاده و كاربري زمين بر حسب تعريف ، پهنه بندي گرديده است . مانند پهنه مسكوني ، پهنه فعاليت ( رفاهي ، اجتماعي ، فرهنگي ، تجاري خدماتي ) ، پهنه مختلط مسكوني و فعاليت ، پهنه فضاي سبز و ... اين پهنه بندي شامل كليه اراضي تخصيص يافته جهت كاربري هاي مورد نظر است .
فرزانه نظري پور با بيان اين مطلب افزود : طرح تفصيلي پيشنهادي منطقه 1 در تاريخ 18/9/91 ( در قالب 4 جلد دفترچه شامل بررسي و شناخت كلي شهر و به ويژه منطقه 1 و ضوابط و مقررات ) ، طرح تفصيلي پيشنهادي مناطق2 و 3 جديد در تاريخ 24/12/91 و طرح تفصيلي پيشنهادي مناطق 4 و 5 جديد شهر در تاريخ 18/4/92 توسط مشاور در اختيار حوزه معاونت شهرسازي و معماري قرار گرفت كه بلافاصله طرح هاي مذكور در اختيار اعضاء محترم شوراي شهر و اعضاء محترم كميته راهبردي طرح ، مديريت مناطق سه گانه شهرداري جهت مطالعه و بررسي و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات قرار داده شد .
معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت : به منظور هماهنگي طرح پيشنهادي و بررسي موضوع ،همچنين بررسي ضوابط و مقررات پيشنهادي طرح معاونت شهرسازي و معماري تا كنون بيش از 59 جلسه ( از تاريخ 4/5/89) با حضور اعضاء محترم كميته راهبري طرح (بيش از 29 جلسه) ، چندين جلسه در حضور شهردار محترم قزوين ، معاونت شهرسازي و معماري ، معاونت حمل و نقل و ترافيک ، مديريت طرح تفصيلي و مديريت نظارت بر ساخت و سازها و مهندسين ناظر و مديريت تدوين مقررات شهرسازي شهرداري و مسئولين طرح تفصيلي و شهرسازي مناطق سه گانه شهرداري و كارشناسان مربوطه (بيش از 12 جلسه) ، همچنين در شوراي شهر (15جلسه و با بررسي طرح پيشنهادي مناطق 1 و 2 و3) به بررسي موضوع پرداخته و كليه نظرات و پيشنهادات دريافت گرديده ونتايج در اختيار مشاور محترم قرار داده شده است . در اين جلسات به ويژه طي بررسي طرح پيشنهادي منطقه 1 جديد ، رويكرد ويژه به احياء بافت فرسوده منطقه ، ساماندهي كاربري ها و ايجاد و تامين خدمات عمومي مورد نياز منطقه به ويژه كاربري هاي فرهنگي آموزشي و تفريحي و ... ، همچنين توجه ويژه به باغات سنتي ، ابنيه تاريخي موجود ، تقويت مسيرهاي سواره و پياده و استفاده از آن در جهت جذب توريسم و گردشگر ، توجه به سيما و منظر شهري و حل مسائل و مشكلات ترافيكي و . . . بوده است .
اين مقام مسئول با توجه به روند برگزاري جلسات و بررسي هاي صورت گرفته گفت:  در حوزه هاي مختلف در نهايت نتايج و اصلاحات لازم در طرح پيشنهادي مناطق مختلف از حوزه معاونت شهرسازي و معماري به مشاور محترم ابلاغ گرديد . با تشکيل جلسات متعدد و همکاري مناطق و ارگان هاي مختلف از جمله شوراي اسلامي شهر ، تدقيق و پالايش نقشه ها و ضوابط مربوطه انجام مي گيرد و نتايج پس از بررسي در کميته فني و سپس کميسيون ماده پنج شهر قزوين مراحل تصويب را طي خواهد کرد .
لازم به ذکر است در مدت 30 ماهه قرارداد مذكور (با توجه به عدم اتمام پروژه و تمديد قرارداد ) مشاور محترم با حضور مستمر در جلسات كميته فني اداره كل راه و شهرسازي استان و كميسيون ماده پنج در جريان كليه پرونده هاي مطرح شده در اين جلسات قرار داده شده و به اظهار نظر پرداخته است و هر گونه تغيير در سطح شهربا استعلام از مشاور بوده و مصوبات ابلاغ شده در قالب فايل به روز رساني مصوبات به طور مداوم در اختيار مشاور قرار داده شده است .
در پايان اين نکته نيز قابل ذکر است، با توجه به اين كه روستاهاي حسن آباد، نجف آباد و وثوق آباد به عنوان نواحي منفصل شهري بوده و با توجه به مسائل و مشكلات موجود در رابطه با طرح هادي روستاهاي مذكور همجنين تعدد ارباب رجوع در اين روستاها ، جهت هماهنگي طرح تفصيلي روستاهاي مذكور با طرح تفصيلي شهر و با توجه به توانمندي مشاور محترم تهيه طرح تفصيلي اين روستاها تحت عنوان متمم قرارداد در دستور كار مشاور شهر و برنامه قرار گرفت ، كه پس از برگزاري جلسات با حضور اعضا محترم كميته راهبري طرح شرح خدمات تدوين و به مشاور ابلاغ شد .جهت پيشبرد طرح نقشه هاي پايه روستاها از تبديل عكسهاي هوايي به نقشه در اختيار مشاور قرار داده شده و تهيه طرح هاي مذکور مراحل پاياني خود را طي مي کند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط