چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۰۷

توسط شهرداري قزوين؛

سمينار «بهينه سازي مصرف انرژي» برگزار شد

در سال جهاد اقتصادي، سمينار «بهينه سازي مصرف انرژي در شهر قزوين» به همت سازمان خدمات طراحي شهرداري برگزار شد.

 به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، اين سمينار كه با حضور تعدادي از معاونين و مديران عامل سازمان هاي شهرداري قزوين و كارشناسان سازمان خدمات طراحي در سالن قائم منطقه 2 شهرداري برگزار شد. محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري با اشاره به محدوديت منابع انرژي و نيز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گفت: در سال جهاد اقتصادي شهرداري قزوين با توجه به محدوديت و لزوم صرفه جويي در منابع انرژي و نيز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام به اجراي اقدامات مطالعاتي در اين زمينه كرده است.

حافظي با بيان اينكه اين سمينار مقدمه اي براي اجراي مطالعات است افزود: اين سمينار با هدف آگاهي و آشنايي با نظرات كارشناسان در خصوص مبحث هدفمندي يارانه ها برگزار شد تا از جمع بندي اين نظرات در مطالعات بهره برداري كنيم.
وي اظهار كرد: گام اول، ارائه راهكارهاي اجرايي و گام دوم عملياتي كردن راهكارهاست.
در ادامه سپهر معتقد معمار و محقق برگزيده سال 2002 در دانشگاه آكسفورد و كارشناس و صاحب نظر در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي به بيان ضرورت ها، معرفي راهكارها و بررسي تجارب كشورهاي توسعه يافته پرداخت.
معتقد، توجه به مفاهيم توسعه پايدار و توجه به نياز نسل هاي آينده را ضروري دانست و گفت: كاهـش نيازهـاي انرژي در ساختمان از طريق بهينه سازي مصرف منابع، افزايـش استفاده از منابع طبيعي انرژي نظير خورشيد ، باد و بازيافــت، 3 راهكار مهم در بهينه سازي مصرف انرژي محسوب مي شود.
پايان پيام
 

 

 

تصاویر مرتبط