چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۰۷

نصب تابلو تبليغات کاغذي توسط سازمان زيباسازي

سازمان زيباسازي شهرداري قزوين در راستاي ساماندهي تبليغات کاغذي شهروندان، اقدام به طراحي محل هايي براي نصب تبليغات و اطلاعيه هاي کاغذي کرد.

 به گزارش واحد کارشناسان زيباسازي شهرداري قزوين، با تعويض دوره اي کارتن پلاست اين تابلوها،آلودگي بصري ناشي از چسباندان کاغذ بر روي سطوح حذف خواهد شد.

بنا بر اين گزارش، تابلوهاي تبليغات کاغذي توسط کارشناسان سازمان زيباسازي طراحي شده است که در 80 معبر پر تردد شهر و لبه هاي کناري مساجد و ادارات نصب مي شود.
پايان پيام
 
 

 

 

تصاویر مرتبط