سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۳۰

نظري پور ، معاون شهرداري قزوين:

نرم افزار طرح سيستمي پرونده هاي كميسيون ماده صد راه اندازي شد

نرم افزار طرح سيستمي پرونده هاي كميسيون ماده صد حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين راه اندازي شد.

فرزانه نظري پور ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با اعلام اين خبر افزود: با توجه به راه اندازي نرم افزار طرح سيستمي پرونده هاي كميسيون ماده صد حوزه معاونت شهرسازي و معماري ، از ابتداي ارديبهشت ماه كليه پرونده هاي كميسيون ماده صد بصورت سيستمي از مناطق به دبيرخانه كميسيون ارسال و توسط نرم افزار مربوطه در جلسه طرح و بررسي مي گردد .

وي گفت: طي برنامه زمانبندي اين سيستم جديد جايگزين سيستم فعلي مي گردد از مزاياي اين سيستم مي توان به سرعت بالاي ارسال پرونده ها و انشاء آراء توسط كارشناسهاي  مناطق و همين طور محاسبه سيستمي مبالغ جريمه توسط نرم افزار نمود .
پايان پيام 

تصاویر مرتبط