دوشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۹

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

كلاس هاي طرح اصلاح الگوي توليد و مصرف انرژي برگزار مي شود

کلاس هاي دوره هاي يك روزه طرح اصلاح الگوي توليد و مصرف انرژي توسط سازمان بهينه سازي انرژي برگزار مي شود.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با اعلام اين  كه  کلاس هاي دوره هاي يك روزه طرح اصلاح الگوي توليد و مصرف انرژي توسط سازمان بهينه سازي انرژي برگزار مي شود، افزود: تجربه كشورهاي مختلف جهان نشان مي دهد كه رشد اقتصادي و توسعه صنعتي به عنوان يكي از مهمترين عوامل دستيابي به قدرت منطقه اي و جهان به عوامل مختلفي وابسته است كه البته انرژي و بهره برداري مطلوب و بهينه از آن راس آنهاست.
نظري پور گفت: هر چند كشور ما از نظر منابع انرژي خيلي غني بوده و جزو توليد كنندگان برتر نفت و گاز در جهان است ، اما از نظر منابع انرژي هاي تجديده شونده نيز در مرتبه مناسبي قرار دارد ، با توجه به شرايط جغرافيايي ،كه به كشور ايران امكان بسيار زيادي در برخوداري از صورت هاي مختلف انرژي ، به خصوص انرژيهاي نو وتجديد پذير ، وجود دارد كه در صورت اراده سياست گذاران و مديران اجرايي ، مي توان گام هاي بسيار موثري در جهت بهره برداري از منابع عظيم خدادادي برداشت .
وي اظهار كرد:توليد برق از سلولهاي فتووتاتيك (كه براثرناشي نور بدون استفاده از مكانيزم هاي حركتي  توليدالكتريسته مي كند)يكي از پر جاذبه ترين كاربرد انرژي هاي نوبشمار مي رود و تا كنون سيستم هاي گوناگوني بارنج تواني مختلف ( از نيم تا چندين مگاوات)در سراسرجهان و ايران نصب و راه اندازي شده است.
معاون شهردار قزوين ادامه داد: گرماي كم سابقه تابستان 89 سبب شد كه بخش هايي از صنعت كشور چند روزي به سبب تسهيل و ضعيت تامين برق بخش خانگي ، طعم بي برقي را بچشند اين موضوع در كنار برنامه حذف يارانه انرژي و افزايش انرژي الكتريكي سبب شده اند تا در حال حاضر حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف حركتي معقول ، منطقي و با صرفه محسوب شود .
وي اظهار كرد : در اين خصوص دوره هاي يك روزه توسط سازمان بهينه سازي انرژي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  بر گزار مي شود.
اين مقام مسئول اضافه كرد : انرژي عبوري در ساختمان، دوره استفاده از پنجره هاي دوجداره، عايق كاري
و انرژي هاي خورشيديجزو سرفصل هاي آموزشي اين دوره است كه علاقه مندان مي تواند با بخش كميسيون انرژي سازمان نظام مهندسين استان هماهنگي و جهت شركت در كلاس هاي ثبت نام  كنند.
پايان پيام 

تصاویر مرتبط