شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۱

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

واحد تدوين مقررات شهرسازي تشكيل جلسات و بررسي پرونده ها در سه منطقه منجر به صدور راي شد

در واحد تدوين مقررات معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين تشكيل 7 جلسه كميته سه نفره و 15 جلسه كميته فني و سه جلسه كارگروه منجر به صدور راي شد.

 

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: در واحد مديريت تدوين و مقررات معاونت شهرسازي و معماري تشكيل 7جلسه كميته فني سه نفره و بررسي 75 پرونده در سه منطقه كه منجر به صدور رأي شد.
وي ادامه داد: عموما در خصوص بررسي جبهه ساخت , آرايش پاركينگ و تراكم تشويقي به جهت عقب نشيني زياد پلاك و همين اختصاص خدمات محله به جهت جبران عقب نشيني هاي انجام شده. صورت گرفت.
فرزانه نظري پور اضافه كرد: تشكيل 15 جلسه كميته فني و بررسي 279 پرونده كه داراي نظريه به صدور رأي يا راه گشايي و دستورالعمل شفاهي شده است .و 50 مورد بازديد از شهرسازي مناطق انجام گرفت.
وي در ادامه به اهم كارهاي انجام شده در مديريت تدوين و مقررات به شرح ذيل اشاره کرد : برگزاري 3 جلسه كار گروه پيشگيري مسائل حقوقي و شهرسازي كه با شركت مسئولين و كارشناسان شهرسازي مناطق و مركز و معاونت شهرسازي و معماري انجام گرديد.
وي در ادامه بيان كرد: هفت جلسه در شوراي اسلامي شهر در خصوص طرح تفصيلي جديد انجام شده است.
وي در خاتمه يادآور شد: طرح پيشنهادي در خصوص عقب نشيني پلاك به پلاك در سطح شهر نقشه برادري شده بود تصويب شد .

 

تصاویر مرتبط