دوشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۶

نظري پور ، معاون شهردار قزوين:

بازديد معاونين و كارشناسان شهرداري ملاير از معاونت شهرسازي و معماري

معاون شهرسازي و معماري و جمعي از کارشناسان شهرداري ملاير از معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين بازديد کردند.

 

در اين جلسه فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين در خصوص نحوه صدور پروانه در مناطق و عملكرد دبير خانه كميسيون ماده صد و كميته فني شهرداري قزوين و كميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين و چگونگي پاسخگويي به ارباب رجوع و اهداف حوزه شهرسازي در خصوص تسريع در پاسخگويي به شهروندان توضيحاتي ارائه دادند.
همچنين در ادامه معاون شهرسازي و معماري به چگونگي دستورالعمل ها و ارائه آنها در قالب بخشنامه ها و چگونگي شكل گيري برنامه نرم افزاري شهرسازي و نصب و راه اندازي آنها در مناطق و كنترل آن از اين حوزه و بروز رساني نقشه ها ي پايه در اداره GIS  و نرم افزار كميسيون ماده پنج و نرم افزار كميسيون ماده صد ارائه كرد
فرزانه نظرپور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين طي سخناني در جريان اين بازديد اظهار داشت: حفظ حقوق شهروندي، شفاف‌سازي و ارائه خدمات سريع‌ و با كيفيت مناسب از اهداف اساسي شهرداري قزوين به شمار مي رود.
وي در پاسخ به سؤال کارشناسان شهرداري ملاير در خصوص ميزان رضايت اين معاونت از نرم افزارشهرسازي افزود: کار با اين نرم افزار در ابتدا براي کارشناسان مشکل بود، اما در حال حاضر استفاده از آن نهادينه شده است، البته استفاده اين نرم افزار مشکلاتي را نيز به همراه داشته است که در جلسه کميته فني نرم افزار که در سازمان آمار و فناوري شهرداري برگزار مي شود، مطرح و نسبت به رفع آنها اقدام مي شود.
اين مقام مسئول، حذف کامل پرونده هاي فيزيکي را هدف اصلي استفاده ا نرم افزار    برشمرد و گفت: استفاده از اين نرم افزار به ميزان قابل توجهي اهداف پيش بيني شده اين معاونت را کهشامل تكريم شهروندان، كنترل دقيق، شفاف‌سازي و ارائه خدمات بهتر به شهروندان مي باشد را  محقق ساخته است .
نظري پور تحقق مديريت متحد شهري را يکي از برنامه هاي اساسي شهرداري قزوين دانست و گفت: يکي از رموز موفقيت مجموعه مديريت شهري تعامل بسيار خوب مجموعه استانداري و شهرداري با هم است که به دليل اين تعامل موفق شده ايم براي ارائه خدمات به شهروندان مصوبات خوبي از کارگروه ها و کمسيون ها بگيريم و همين امر رضايت شهروندان را از عملکرد شهرداري در پي داشته است.
وي به درخواست کارشناسان شهرداري ملاير به ارائه توضيحاتي در خصوص چارت معاونت شهرسازي و معماري قزوين پرداخت و گفت: اين معاونت اتاق فکر مناطق سه گانه شهرداري قزوين محسوب مي شود و تمام سياست گذاري هاي مربوطه در آن صورت مي گيرد و همين امر موجب شده است تا همه امور، موضوعات و مسائل به صورت يکسان در مناطق شهرداري انجام گيرد.
گفتني است، در جريان اين ديدار معاون عمراني و شهرسازي و کارشناسان شهرداري ملاير سوالاتي در خصوص عملکرد، چارت معاونت، دستورالعمل، GIS و بخشنامه هاي  اين معاونت در حوزه هاي مختلف مطرح کردند و پاسخ هاي لازم و مناسب توسط معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين و کارشناسان اين مجموعه به آنان ارائه شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط