پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۵

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين:

طرح بلندمرتبه‌سازي در بلوار مطهري و بلوار امام خميني(ره) تصويب شد

طرح مجتمع مسكوني به صورت بلندمرتبه سازي با شرايطي در ضلع جنوب امتداد بلوار مطهري از تقاطع و بلوار امام خميني(ره) در جلسه كميسيون طرح تفصيلي تصويب شد.

 معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت:طرح مجتمع مسكوني به صورت بلندمرتبه سازي با شرايطي در ضلع جنوب امتداد بلوار مطهري از تقاطع و بلوار امام خميني (ره) در جلسه كميسيون طرح تفصيلي تصويب شد.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي ومعماري شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري پور از تهيه ضوابط بلند مرتبه‌سازي در قزوين خبر داد و  افزود: اين ضوابط پس از تصويب در جلسه كميسيون طرح تفصيلي مطرح و پس از بحث و بررسي با توجه به نقشه‌هاي معماري، جانمايي و چيدمان برج هاي مذكور و همجواري‌ها مشخص و با نقشه ورود و خروج به مجموعه، تامين پاركينگ و فضاي سبز و گزارش انطباق اراضي و عارضه سنجي ترافيكي با كليات موافقت شد.
نظري‌پور با اشاره به وضعيت بلند مرتبه سازي و ضوابط آن با توجه به طرح تفصيلي جديد در قزوين گفت: ضوابط بلندمرتبه سازي تهيه شده و هم اکنون در سير فرايند بررسي قانوني خود در کميسيون ماده 5 قرار دارد .
وي با بيان اينکه همه مناطق قزوين براي اين موضوع بررسي شده است، افزود: در ضوابط بلند مرتبه سازي نقاط مختلف شهر مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و در چند سطح سازه‌هاي بلند مرتبه قزوين پيشنهاد شده است
وي با اشاره به تعريف در نظر گرفته شده براي ساختمان‌هاي بلند مرتبه در قزوين اظهار کرد: با توجه به بازگشايي بلوار شهيد مطهري و احداث زير گذر از شرق به غرب و امتداد خيابان بلوار مطهري از زمين دانشگاه بين الملل مابقي زمين باقيمانده در ضلع جنوب بوده كه به مساحت 58هزار مترمربع تغيير كاربري آن بر اساس مصوبه كميسيون ماده پنج اواسط ارديبهشت89 از آموزش عالي به تركيبي از تجاري، مسكوني و خدمات عمومي تغيير يافته و اين پروژه مشتمل بر 3 مجموعه ساختماني برج هاي مسكوني،مجموعه فرهنگي، ورزشي و خدماتي و مركز خريد است.
 نظري‌پور با بيان اين مطلب افزود: سطح اشغال پروژه نزديک به 17هزار و 500 مترمربع است و اين طرح مشتمل بر 4 برج مسكوني 33 طبقه مركب از 28 طبقه مسكوني، 3 طبقه ورودي و فضاهاي جمعي و تاسيساتي و 2 طبقه زير زمين شامل پاركينگ و انبارهاي واحدهاي مسكوني است و در هر 4 واحد مسكوني با حداقل مساحت هر واحد 150 مترمربع قرار دارد.
وي افزود: تعداد هزار و 450 واحد پاركينگ مورد نياز در پروژه قابل تامين بوده و 21هزار و 750 متر مربع تجاري و 11هزار و500 مترمربع فرهنگي، ورزشي و تفريحي  مي‌باشد.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: توجه به توسعه فيزيکي شهرها يکي از عوامل مهم در رشد برنامه ريزي شده شهرها به شمار مي رود و تا زماني که الگوي رشد شهر ارگانيک بوده و عوامل درون زا و محلي تعيين کننده رشد شهري باشد و حسب شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي شهر، فضاي شهر را به طور ارگانيک سامان مي دهد .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط