دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۲

ميزاني، مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري قزوين:

بازسازي ميدان تهران قديم فردا به بهره‌برداري مي‌رسد

طراحي فضاي داخلي ميدان و دروازه تهران قديم و ساماندهي مبلمان شهري محوطه دروازه توسط سازمان زيباسازي شهرداري قزوين به اتمام رسيد و فردا با حضور مسوولان استاني و شهري به بهره‌برداري مي‌رسد.

 

 مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري قزوين گفت: طراحي فضاي داخلي ميدان و دروازه تهران قديم و ساماندهي مبلمان شهري محوطه دروازه به اتمام رسيد و فردا با حضور مسوولان استاني و شهري به بهره‌برداري مي‌رسد.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ سعيد ميزاني افزود: طراحي فضاي داخلي ميدان و دروازه تهران قديم و ساماندهي مبلمان شهري محوطه دروازه به اتمام رسيده است و مراحل اجرايي هر دو پروژه از شهريور 91 و پايان پروژه ميدان اواخر مرداد92 و پايان پروژه محوطه دروازه آبان 92 مي‌باشد.
وي اعتبار طراحي فضاي داخلي ميدان تهران قديم را بيش از يک ميليارد ريال و دروازه تهران قديم را بالغ بر 2ميليارد ريال عنوان و بيان کرد: پروژه مذكور به منظور آرام سازي و بهسازي فضاي داخلي ميدان و حذف علايم زائد و همچنين بهبود ديد مخاطب از نماي اصلي دروازه و نيز به منظور اصلاح هندسي ميدان براي مقاصد ترافيكي و اصلاح شيب عرضي ميدان با همكاري سازمان ترافيك اصلاح هندسي و تغيير شيب عرضي ميدان انجام شده است.
ميزاني گفت: به منظور درك بهتر مخاطبين از المان دروازه، محوطه داخلي ميدان پايين برده شد و براي همخواني طرح (طراحي داخلي ميدان با المان دروازه) يكي از نقوش كاشيكاري شده در بدنه دروازه به صورت سطوحي برجسته و به همراه يك آبنما در مركز در نظر گرفته شد.
مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري قزوين بيان کرد: سطوح رينگ دور ميدان و كف اصلي و شيب دار المان مركزي ميدان از سنگ گندمك و اكن آباد اجرا شده و براي پياده كردن نقوش نيز از كاشي استفاده گرديده است.
اين مسوول افزود: مابقي فضاي داخلي ميدان كه به صورت سطح شيب دار نسبت به مركز طراحي شده براي حفظ طراوت و شادابي به فضاي سبز (چمن وگلگاري) اختصاص داده شده است.
وي ادامه داد: به منظور حذف علائم اضافي نيز نورپردازي فقط در كف (رينگ خارجي) دور ميدان و سطوح شيب دار سنگي مركز در نظر گرفته شده است.
مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري قزوين با اشاره به بهسازي فضاي اطراف دروازه گفت: با گسترش فضاي كف دروازه و در نظر گرفتن سنگ (قلوه سنگ) براي كف ديد مناسب براي مخاطب ايجاد شده و تا حدي سعي شده حال و هواي گذشته نيز براي بينندگان القاء شود.
ميزاني بيان کرد: همچنين به منظور جلوگيري از نفوذ آب به زير پايه‌هاي دروازه سطوح فضاي سبز(چمن) محدودتر شده است و پله‌هاي ورودي نيز نسبت به گذشته عريض‌تر گرديده و دو طرف پله‌ها باغچه در نظر گرفته شده است.
وي بيان کرد: همچنين به منظور اشاره به احصار و ديوار دور شهر كه به دروازه وصل مي شده در فواصل فضاي سبز و كف سازي سنگي از طريق ديوار چيني با آجر خط قبلي ديوار شهري مشخص و به آن اشاره شده است و در آكس ورودي تاكيد شده و نسبت به گذشته عريض تر و در 2 رديف باغچه هاي كوچك در نظر گرفته شده است.
وي گفت: همچنين براي برقراري ارتباط مخاطبين با فضاي اطراف دروازه مبلمان شهري شامل چندين نيمكت و چراغ‌هاي پايه دار در نظر گرفته تا در اثر حضور افراد در فضا جذابيت بصري ايجاد شود و همچنين لازم به ذكر است براي جلوگيري از نشت احتمالي كف كه در گذشته شاهد آن بوديم، سطح كف دروازه به صورت بتن ريزي و مش‌بندي با آرماتور(مسلح) شده است و در نهايت براي كفسازي نهايي از قلوه سنگ و در حاشيه ها نيز از سنگهاي گندمك زرد واكن آباد استفاده شده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط