دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۲

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

مطالعه و طراحي باغ مفاخر شهر قزوين به اتمام رسيد

پروژه مطالعه و طراحي باغ مفاخر شهر قزوين در راستاي ارتقاء کيفيت حيات اجتماعي شهر به اتمام رسيد.

 

 

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: پروژه مطالعه و طراحي باغ مفاخر شهر قزوين در راستاي ارتقاء کيفيت حيات اجتماعي شهر به اتمام رسيد.
 به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: اين پروژه با توجه به توسعه شهر قزوين و نياز روز افزون آن به فضاهايي که به عنوان فضاي شهري اصلي عمل کند و منجر به ارتقاء کيفيت حيات اجتماعي شهر شود، از اهميتي ويژه برخوردار است.
وي بيان کرد: بر اين اساس سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين طراحي اين باغ را از سال 1389 در دستور کار خود قرار داده است و  با توجه به سابقه تاريخي شهر، معرفي مفاخر سرآمد شهر به عنوان ميراث معنوي جامعه را مي توان از اهداف اصلي طراحي "باغ مفاخر" دانست. حافظي گفت: اين باغ تنها به عنوان يک مکان تفريحي نيست بلکه متناسب با جايگاه تاريخي و گردشگري شهر، مکاني براي معرفي فرهنگ و مفاخر شهر قزوين و عاملي در راستاي افزايش جذب گردشگر به شهر خواهد بود. 
اين مسوول بيان کرد :در گذشته سبزه ميدان ها به عنوان يکي از مهم ترين هسته هاي اصلي شهر علاوه بر ايجاد نظم فضايي، محل تمرکز فعاليت‌ها و ارتباطات اجتماعي بوده اند. در بافت هاي مياني و جديد شهرها با توجه به دغدغه ها و معضلات موجود در اين گونه بافت ها، به کارگيري الگوهاي طراحي در کالبد فضاهاي موفق گذشته، مي تواند گامي موثر در ساماندهي و نظم دهي اين بافت ها، تقويت استخوان بندي شهر و شکل گيري فضاهايي جهت ارتقاء کيفيت محيط، افزايش تعاملات اجتماعي و زيبايي منظر شهري باشد. لذا کوشش گرديد که طراحي باغ مفاخر به گونه اي صورت گيرد که اين فضا همچون سبزه ميدان بافت مياني شهر عمل نموده و علاوه بر ايجاد ارتباط ميان بافت قديم و معاصر، ساختار و استخوان بندي شهر را تقويت کند.
مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: سايت در نظر گرفته شده براي اين پروژه در قالب هشت هكتار در خيابان شهرداري قزوين در محل سايت فعلي شهرداري قزوين به انضمام محوطه اداره راه و ترابري سابق و بوستان مشاهير فعلي قرار گرفته است. وي افزود: توجه ويژه مديريت شهري قزوين، وسعت هشت هكتاري پروژه، فراواني مشاهير و مفاخر در شهر، گياهان و بناهاي موجود در سايت و قابليت بهره‌برداري از سايت در مقياس ملي از مهم‌ترين ظرفيت‌هاي اين پروژه است. بناي ساختمان شهرداري، اداره راه و ترابري سابق، کليساي کانتور و ساير عناصر تاريخي موجود همجوار سايت، مجموعه‌هاي تجاري مجاور، بوستان ملت، ترافيک عبوري محدوده از جمله موارد مهم تاثيرگذار در طراحي اين باغ است.
وي گفت: اين طرح در هماهنگي با معماري عناصر تاريخي موجود در محوطه که متعلق به دوره پهلوي اول است، مي باشد. طراحي محيطي باغ مفاخر قزوين، از يک سو متاثر از الگوي طراحي باغ ايراني و از ديگر سو به عنوان مهم ترين مرکز اجتماعي شهر متاثر از الگوي ميدان هاي شهري ايران است. خيابان شهرداري با عبور از محوطه پروژه آن را به دو نيمه شمالي و جنوبي تقسيم نموده و در فرآيند طراحي آرام سازي ترافيک عبوري از اين محور مورد توجه ويژه قرار گرفته است. ارتباط پياده ميان دو قسمت شمالي و جنوبي باغ توسط يک زيرگذر در ضلع شرقي باغ تامين مي شود.
وي يادآور شد:طرح باغ مفاخر قزوين با توجه به موقعيت قرارگيري آن نسبت به ساختارهاي تاريخي – فرهنگي شهر معرف اين موضوع است که اين پروژه مي تواند در امتداد شمالي يکي از محورهاي شاخص فرهنگي – تاريخي شهر به عنوان امتداد توسعه محور محمديه – آمنه خاتون نقش بسزايي ايفا کند و موقعيت قرارگيري طرح در حد فاصل ساختار تاريخي – طبيعي شهر (جبهه شرقي) و ساختار شهري مدرن (جبهه غربي و جنوبي) زمينه لازم جهت ايجاد فضاي شهري با محوريت تقويت تعاملات اجتماعي قزوين در محل طرح را به خوبي فراهم مي آورد.
حافظي بيان کرد: ايجاد ظرفيت‌هايي براي افزايش مخاطب از طريق ايجاد فضاهاي نمايشگاهي باز و بسته که معرفي مشاهير قزوين را ميسر مي سازد، عرصه هاي آموزشي، اطلاع رساني، تفريحي و مديريت خدمات و پشتيباني، در کنار توجه به فضاهاي سبز و ارتباطي از ضروريات مهم اين طرح است. از جمله کاربري ها و فضاهاي پيش بيني شده در اين طرح مي توان به سالن تئاتر با ظرفيت محدود، نگارخانه، معرفي مفاخر شهر با طراحي اِلمان، استفاده از مجسمه‌هاي جذاب براي مخاطب به جاي ارائه يك بيوگرافي مختصر از مشاهير اشاره  کرد.
اين مسوول بيان کرد:  اميد است که طراحي باغ مفاخر قزوين گامي موثر در راستاي توسعه روز افزون و ارتقاء کيفيت زندگي شهر قزوين باشد.
 پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط