یکشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۱

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد؛

مطالعه و طراحي 4 قطعه بوستان محلي در شهرک عارف

مطالعه و طراحي 4 قطعه بوستان محلي در شهرک عارف به سفارش منطقه 2 شهرداري قزوين توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به پايان رسيد.

 

 

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: مطالعه و طراحي 4 قطعه بوستان محلي در شهرک عارف به سفارش منطقه 2 شهرداري قزوين توسط اين سازمان به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: با توجه به اهميت فضاي سبز و تأثير آن در ارتقاء کيفيت فضاهاي شهري، بهبود جنبه‍‌هاي زيست محيطي، زندگي شهري و افزايش سلامت و بهداشت شهري و همچنين افزايش سرانه فضاي سبز و تأمين نيازهاي ساکنان منطقه طراحي قطعات فضاي سبز شهرک عارف در بافت محلي در دستور کار قرار گرفت.
اين مسوول بيان کرد: آنچه از ديدگاه محيط اجتماعي در ارتباط با فضاي سبز شهري اهميت دارد، ميزان فضاي سبز عمومي است، يعني فضاي سبزي که رفت و آمد عموم مردم در آن‌ها بدون مانع باشد يا به تعبير ديگر فضاي سبز اجتماعي، بنابراين مفهوم سرانه فضاي سبز تنها مي‌تواند براي آن نوع فضاي سبز به کار رود که براي گذران اوقات فراغت، بازي و تفريح مهيا شده است.
مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: در راستاي تحقق اين اهداف در طراحي قطعات فضاي سبز شهرک عارف به عنوان پارک‌هاي محلي کوچک مقياس، تأمين نيازهاي منطقه از جمله پيش‌بيني مسير سلامت و فضاي بازي کودکان همچنين ايجاد فضاهاي مکث و حرکت در تلفيق با يکديگر و ايجاد منظر مطلوب شهري از اصول اوليه بوده‌اند.
وي يادآور شد: موقعيت مکاني قطعات فضاي سبز مذکور در طرح تفصيلي شهرک عارف به صورت پراکنده در بافت مسکوني است که با وسعت‌هاي متفاوت 2هزار و 95، 870، هزار و 540، هزار و 560 مترمربع مي‌باشد که بدون احتساب سطح پارکينگ‌ها پيش‌بيني شده است مورد طراحي قرار گرفته‌اند.
حافظي ادامه داد: در طراحي اين پارک‌ها ضوابط و استانداردهاي لازم در زمينه ابعاد، سطوح، فواصل و کاربري‌ها لحاظ شده و حداکثر سطح ممکن به فضاي سبز اختصاص داده شده است.
اين مسوول بيان کرد: تنوع در طرح‌ها و استفاده از مسيرهاي حرکتي پويا و هدايت کننده از جمله ويژگي‌هاي اين پروژه مي‌باشد و در طراحي لکه‌هاي سبز هر يک از قطعات فرم هاي ايجاد شده داراي تنوع مي‌باشند و با استفاده از تلفيق گلکاري و چمن مناظر محلي مطلوبي را فراهم آورده اند.
وي گفت: طرح نهايي پروژه مرداد92 به منطقه 2 شهرداري قزوين جهت اجرا ارسال شده است.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط