شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۰

نظري پور معاون شهردار قزوين :

تجميع پلاكهاي بر خيابان هاي اصلي و پلاكهاي پشت جبهه

هر گونه پلاكهاي واقع در بر خيابان هاي اصلي با كاربري تجاري كه بعضا مالكين اقدام به خريد و تجميع پلاكهاي پشت جبهه انجام داده اند در صورت تصويب تغيير كاربري پلاك از طريق كميسيون ماده پنج اقدام صورت مي گيرد

 

فرزانه نظري پور ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با اعلام اين خبر گفت: در خصوص پلاكهاي واقع در بر خيابان هاي اصلي با كاربري تجاري كه بعضا مالكين اقدام به خريد و تجميع پلاكهاي پشت جبهه مي نمايند .
وي بيان كرد: لازم است قبل از وصول هرگونه مبلغ جهت حق تشرف و رسيدگي به درخواست ها و استعلامها ( پلاكهاي تجميع شده يا متقاضي تجميع ) قبلا نسبت به تغيير كاربري از طريق كميسيون ماده پنج تعيين تكليف و در صورت تصويب اقدام گردد.
 
 

 

تصاویر مرتبط