شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

خزائلي، مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين:

مرمت حياط قهرماني و سعديه تا سال آينده به پايان مي‌رسد

مرمت حياط قهرماني و سعديه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه تا سال آينده توسط سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين به اتمام مي‌رسد.

 

مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين گفت: مرمت حياط قهرماني و سعديه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه تا سال آينده به اتمام مي‌رسد.
علي‌رضا خزائلي افزود: تاكنون ?? درصد از فضاي مجموعه تاريخي سعدالسلطنه بازسازي شده است.
وي خاطرنشان كرد: در سال جاري بيش از 40 ميليارد ريال اعتبار براي مرمت مجموعه سعدالسلطنه اختصاص يافته است كه از زمان آغاز مرمت و بهسازي اين مجموعه تاكنون ??? ميليارد ريال اعتبار براي اجراي اين طرح هزينه شده است.
اين مسوول افزود: در راستاي برگزاري اولين مجمع جهاني شهر اسلامي، ظرفيت سازي و اقدامات خوبي در مجموعه سعدالسلطنه صورت گرفت كه از جمله آن مي‌توان به نازك كاري نهايي، نورپردازي، ايجاد شبكه آب آشاميدني، پست برق، تجهيزات مربوط به  خاموش كردن آتش، تقويت كنتور گاز، راه اندازي علمك هاي گازرساني كل مجموعه اشاره كرد.
خزائلي در خصوص وضعيت پروژه‌هاي سازمان نوسازي و بهسازي نيز اظهار کرد: شرايط منابع مالي در اين سازمان به صورت غير نقدي مي‌باشد و در قالب املاك تعريف شده است و به دليل ركود نسبي خريد و فروش، در حال حاضر پروژه‌هاي اين سازمان به كندي اجرا مي شود و در صورت رونق نسبي در اين بازار، شاهد تسريع در اجراي پروژه ها خواهيم بود.
وي در پايان، از آماده سازي و تحويل خانه فرهنگ اميركبير به نمايندگي وزارت امور خارجه در كوتاه مدت خبر داد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط