دوشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۸

بازديد معاون شهرسازي و معماري شهرداري اراك و يزد از شهرداري قزوين

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اراك و يزد از معاونت شهرسازي و معماري، منطقه دو و سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين بازديد كردند.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري :
بر اساس اين گزارش: روز يك شنبه مورخه 10/6/92 شهرداري قزو.ين و از جمله حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين ميزبان معاونت شهرسازي و معماري  شهرداري يزد و اراك  بود در اين ديدار مديرعاملين سازمان خدمات طراحي و زيبا سازي شهرداري و مديران حوزه معاونت شهرسازي و معماري به همراه معاون محترم شهرسازي و معماري ضمن آشنايي با آقاي مهندس دهقان معاون محترم شهرسازي و معماري اراك و آقاي مهندس ستوده معاون محترم شهرسازي و معماري يزد به نحوه چگونگي صدور پروانه و چارت و عملكرد حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين پرداختند.
در اين جلسه خانم مهندس نظري پور ضمن خوش آمد گويي به معاونين محترم  در خصوص نحوه صدور پروانه در مناطق و عملكرد دبير خانه كميسيون ماده صد و كميته فني شهرداري قزوين و كميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين و چگونگي پاسخگويي به ارباب رجوع و اهداف حوزه شهرسازي در خصوص تسريع در پاسخگويي به شهروندان توضيحاتي ارائه دادند.
همچنين در ادامه معاونت شهرسازي و معماري به چگونگي دستورالعمل ها و ارائه آنها در قالب بخشنامه ها و چگونگي شكل گيري برنامه نرم افزاري شهرسازي و نصب و راه اندازي آنها در مناطق و كنترل آن از اين حوزه و بروز رساني نقشه ها ي پايه در اداره GIS  و نرم افزار كميسيون ماده پنج و نرم افزار كميسيون ماده صد ارائه كرد. و سپس بازديد از شهرسازي منطقه دو شهرداري و جلسه اي در سازمان خدمات طراحي شهرداري جهت ارائه خدمات و كارهاي سازمان صورت گرفت كه پس از پايان جلسه در خاتمه مصاحبه اي با معاونين محترم توسط روابط عمومي صورت گرفت .
جناب آقاي مهندس ستوده معاون محترم شهرسازي و معماري اراك نظر شما در مورد شهر قزوين و اقداماتي كه در حوزه معاونت شهرسازي و معماري از جمله كميسيون ماده پنج و كميسيون ماده صد صورت گرفته چيست ؟
جناب آقاي مهندس ستوده معاون شهرسازي و معماري اراك در پاسخ فرمودند :
عملكرد معاون شهرسازي و معماري قزوين قابل تحسين است . در اين معاونت، حوزه هاي مديريتي مختلفي وجود دارد و در هر حوزه متناسب با شرح وظايف آن، اقدامات متنوعي صورت گرفته است.
در ابتدا بايد گفت پس از بازديد از واحد دبير خانه كميسيون ماده صد نسبت به خيلي از شهرها آنچه جالب توجه بوده ارجاع پرونده ها به صورت سيستمي بوده در منطقه پرونده  تشكيل شده و انتخاب پرونده به صورت هوشمند توسط نرم افزار مي باشد  اين مسئله يك  عملكرد  مثبتي بوده ولي نكته ديگر اين است كه در بعضي از شهرها انجام اين عمل به صورت فيزكي بوده و در اينجا به صورت الكترونيكي بوده .و من در اين واحد حركت كميسيون ماده صد را مثبت ديده ام.
ايشان فرمودند : نسبت به بازديد از واحدكميسيون ماده پنج كه ما داشتيم نكته قابل توجهي كه حضور كارشناسان و نظر بالقوه مديران را در اين خصوص كنترل كرده عدم ارسال پرونده هاي موردي و بر اساس سنجش و طرحهاي كلي و محوري بوده كه بسيار با ارزش و روند مثبتي در اين حوزه نمايان نموده است.
جناب آقاي مهندس دهقان معاون محترم  شهرسازي و معماري يزد ارتباط ما با مناطق و دستورالعمل ها و مصوبات و گرش كاري كه بين مناطق و معاونت شهرسازي است چگونه است ؟
ايشان پس از تشكر و قدر داني از شهرداري قزوين و معاونت شهرسازي و معماري فرمودند:
يكي از كارهاي انجام شده در كميسيون ماده پنج افزايش حريم شهر بوده و نظارت كارهاي آن در شهرداري انجام شده و مشكلات شهري را كاهش داده و ايشان شهر يزد را مثال زدند ما در اين شهر نسبت به بعضي از اطراف شهر كه در حريم قرار نگرفته مشكلات خاصي را داريم . و شما با توجه به افزايش حريم شهر مشكلاتتان  كاسته مي شود.
و با تبريك به شهر قزوين با برنامه هاي انجام شده و با توجه به بازديد از منطقه كه تمامي كارهاي انجام شده انها به صورت سيستمي بوده و ضوابط و مقررات صورت گرفته و لازم بذكر است كه در بيشتر شهرداري هاي كشور و بسياري از مشكلات عدم هماهنگي با واحد حقوقي و املاك و بايگاني بوده كه در مناطق شهر قزوين با توجه به سيستم پرونده ها اين مشكل حل و فصل گرديده است.
يكي از نكات بسيارخوب قزوين ساماندهي بايگاني مي باشد  ايشان با توجه به مقايسه با شهر يزد فرمودند :  كه در هر كدام از حوزه ها از جمله دبير خانه كميسيون ماده صد و بايگاني بصورت جداگانه تشكيل پرونده و بايگاني صورت مي گيرد كه ايجاد يك پرونده الكترونيكي و بايگاني آن در شهر قزوين اقدام مطلوبي بوده است.
و بحث ديگر بازديد مهنديسين از پروژه ها بوده كه بازديد شهرسازي نسبت به گزارش ناظر كه تحويل واحد نظارت مي شود از كارشناسان شهرسازي جدا بوده و در شهر يزد اينگونه نبوده بازديد از پرونده نسبت به ملك مورد نظر با گزارش ناظر را مهندس ناظر انجام داده و اين هما هنگي بين شهرداري و نظام مهندسين بوده .و اين گزارش ناظر در سيستم ثبت شده و كارهاي ديگر را كارشناس واحد نظارت انجام داده . و مهندس ناظر بايستي گزارش ناظر وعكس هاي گرفته شده از محل انجام داده را تحويل كارشناس دهد. ما در شهر يزد هيچ مامور بازديدي را نمي فرستيم .كه اين موضوع كاملا متفاوت با عملكرد شهرداري قزوين مي باشد. كه ظاهراً قزوين نظارت بيشتري بر عملكرد مهندسين ناظر دارد.
جناب آقاي مهندس ستوده نظر شما بر عملكرد سازمانهاي وابسته به معاونت شهرسازي و معماري از جمله سازمان خدمات طراحي و سازمان زيبا سازي چگونه بوده؟
جناب آقاي مهندس ستوده معاون محترم شهرسازي و معماري اراك  فرمودند :
ما درشهرداري اراك براي طراحي يكسري از پروژه ها از كارمندان متخصص كمك گرفته و انجام مي دهيم .
ولي در شهرداري قزوين با توجه به صحبتهاي آقاي مهندس حافظي مدير عامل محترم سازمان خدمات طراحي كه فرمودند : باحساسيت خاصي كه اين سازمان نسبت به پروژه ها دارند كليه سازمانه و معاونتها پروژه هاي تعريف شده را به اين سازمان داده و من اين ارتباط را چه در هنگام طراحي و چه در هنگام اجرا ديده شده و اين را من در سازمان خدمات طراحي خيلي كامل ديده ام بسيار عالي مي باشد و در خواست طراحي كليه پروژه هاي معاونين ، مناطق و سازمانها شهرداري در اين حوزه عملكرد يكسان و كنترل شده اي را در حوزه طراحي نسبت به ساير شهرها فراهم آورده است.
در خاتمه جناب آقاي مهندس دهقان از معاونت شهرسازي و معماري يزد فرمودند :اگر ارتباط با مسكن و شهرسازي هم بر قرار شود با توجه به بر قراري آن در  سيما و منظر شهري از سياستهاي راهبردي آن بتوان استفاده كرد .كه در پاسخ مديران شهرداري بحث اين ارتباط و ايجاد مجمع و كميته سيما و منظر شهري كه در شهر قزوين نسبت به ساير شهرها ايجاد گرديده را توضيح فرمودند كه ايشان اين ارتباط را به عنوان نكته مثبت تلقي فرمودند.
 و در آخر بازديد كنندگان به شهردار ي قزوين و شهردار محترم موفقيت هاي انجام گرفته در شهر قزوين و معاونت شهرسازي و معماري تبريك و تحسين فرمودند كه انشالله ما هم بتوانيم از تجربيات اين شهراستفاده كنيم .

 

تصاویر مرتبط