دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۸

رضواني، مشاور پروژه‌هاي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

شهرداري قزوين با مطالعات اقتصادي به دنبال توسعه پايدار شهر قزوين است

سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با مطالعات اقتصادي پروژه‌ها در کنار ساير بررسي‌ها به دنبال توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي شهر قزوين است.

 

ناظر مطالعات اقتصادي و مشاور پروژه‌هاي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با مطالعات اقتصادي پروژه‌ها و تدوين علمي‌تر و سيستماتيک‌تر برنامه‌هاي سال 92 در کنار ساير بررسي‌ها به دنبال توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي شهر قزوين است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ سعيدرضواني، در اولين جلسه توجيهي بررسي مطالعات اقتصادي پروژه‌هاي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين در راستاي هم‌انديشي با مشاوران و مديران پروژه‌هاي اين سازمان افزود: هدف از برگزاري اين جلسه هم‌انديشي در خصوص مطالعات اقتصادي پروژه‌هاي سازمان خدمات طراحي است که در کشور مي‌توان گفت اين اقدام يک ابتکار جديدي است.
وي افزود: با توجه به اينکه شهر بدون اقتصاد دوام نمي‌آورد، بر اين اساس شهرداري‌ها در کنار فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي بايد با اجراي برخي از پروژه‌ها به دنبال درآمد پايدار باشند.
رضواني با اشاره به اهميت مطالعات اقتصادي پروژه‌ها گفت: بايد با ارتقاء دانش اقتصادي بتوانيم سرعت و کيفيت ارائه خدمات را افزايش دهيم.
وي بيان کرد: منظور از اينکه بايد پروژه‌ها مطالعات اقتصادي داشته باشند اين نيست که حتما همه پروژه‌ها که مي‌خواهند اجرا شوند بايد سودهي داشته باشند بلکه برخي از پروژه‌ها اين قابليت را دارند که علاوه بر تامين نيازهاي اجتماعي شهروندان، نيازهاي اقتصادي شهر را هم تامين کنند.
مشاور پروژه‌هاي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: سازمان خدمات طراحي در تلاش است که برنامه‌هاي سال 92 را علمي‌تر و سيستماتيک‌تر تدوين کند و بر اين اساس طرح‌هاي ابتکاري بسياري را در دستور کار داده است.
رضواني بيان کرد: شهرداري قزوين موظف است در جهت حفاظت از منافع عامه، ابعاد استفاده‌هاي اقتصادي از پروژه‌هاي خدماتي را امکان سنجي کند و همچنين تاثيرات اقتصادي احداث پروژه بر کاربري‌هاي اطراف را بسنجد و ارزش افزوده ناشي از احداث پروژه در حوزه نفوذ موثر را برآورد کند.
وي اضافه کرد: بر اين اساس سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين مجريان تعدادي از پروژه هاي که مي‌توانستند ماهيت اقتصادي پيدا کنند را موظف کرده است تا مطالعات اقتصادي پيرامون تشخيص کاربري‌هاي که مي‌تواند بالقوه ماهيت درآمدزا داشته باشد را در دستور کار قرار دهد.
اين مسوول گفت: مطالعات اقتصادي در کنار ساير بررسي‌ها در توسعه پايدار اقتصادي اجتماعي شهر قزوين موثر خواهد بود.
در ادامه جلسه اعضاي حاضر به ارائه پيشنهادات و سوالات خود پرداختند و ناظر مطالعات اقتصادي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين پاسخگوي آنها شد.
پايان پيام
 
 

 

تصاویر مرتبط