چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۱۲

در پنجمين همايش مقررات ملي ساختمان صورت گرفت:

كسب عنوان برتر شهرداري قزوين در اجراي مقررات ملي ساختمان در سال 1391

شهردار قزوين موفق به دريافت لوح تقدير، تقديرنامه و تنديس پنجمين دوره تجليل از برگزيدگان رعايت مقرارت ملي ساختمان از وزير راه و شهرسازي شد.

 

شهردار قزوين در پنجمين همايش مقررات ملي ساختمان با رويكرد آسيب شناسي مقررات ملي ساختمان  با کسب بيش از 90 امتياز براي پنجمين سال متوالي و به عنوان تنها شهرداري کشور موفق به دريافت لوح تقدير، تقديرنامه و تنديس پنجمين دوره تجليل از برگزيدگان رعايت مقرارت ملي ساختمان از وزير راه و شهرسازي شد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، در اين همايش كه از برگزيدگان رعايت مقررات ملي ساختمان با اهداي لوح، تنديس و تقديرنامه تجليل شد، مسعود نصرتي شهردار قزوين نيز موفق به كسب عنوان برتر در اجراي مقررات ملي ساختمان در سال 1391 شد.
بر اساس اين گزارش، در اين تقديرنامه و لوح تقدير آمده است؛ به منظور قدرداني و ارزشگزاري به تلاش هاي موثرتان و كسب عنوان برتر در اجراي مقررات ملي ساختمان در سال 1391اين تقديرنامه به همراه تنديس و لوح تقدير مقررات ملي ساختمان به شما اهداء مي‌شود.
همچنين آمده است؛ اميد است تلاش شما در توسعه و اعتلاي ميهن اسلامي و خدمت به مردم عزيز كشور ، سرمشق ديگر تلاشگران آباداني كشور باشد.
پايان پيام  
 

 

تصاویر مرتبط