پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

ضیائی:

لایه‌های نقشه حریم شهر قزوین در محیط GIS تهیه شد

حمید ضیائی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین از تهیه 10 لایه‌ از نقشه‌های حریم شهر قزوین در محیط GIS و بارگذاری آن در سیستم یکپارچه شهرسازی در راستای بروزرسانی نقشه های پایه شهر در سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ ضیائی گفت: این اقدام در راستای تسریع و تسهیل در رسیدگی به تخلفات ساختمانی حریم شهر قزوین در کمیسیون ماده صد توسط حوزه GIS  و  حوزه تدوین ضوابط و مقررات این معاونت انجام شده است.

وی بیان کرد: صیانت از حقوق شهروندان،  کنترل و رصد مناسب تخلفات در حریم شهر با توجه به تدقیق محدوده نقشه‌های حریم شهر با عوارض جغرافیائی مشخص از دیگر نتایج این اقدام است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط