سه‌شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۴

نظري پور معاون شهردار قزوين:

"تصويب وضع موجود شهرک شهيد بهشتي (باغ نشاط) و مجموعه مسکوني موجود حاشيه جنوبي هتل قدس .

طرح ساماندهي و توانمندسازي سکونتگاههاي غير رسمي وضع موجود شهرک شهيد بهشتي (باغ نشاط) و مجموعه مسکوني موجود حاشيه جنوبي هتل قدس توسط حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين تهيه و به تصويب کميسيون ماده پنج رسيده است .

 

فرزانه نظري پور معاون شهرسازي ومعماري شهرداري قزوين بااعلام اين خبر افزود: طرح ساماندهي و توانمندسازي سکونتگاههاي غير رسمي وضع موجود شهرک شهيد بهشتي (باغ نشاط) و مجموعه مسکوني موجود حاشيه جنوبي هتل قدس توسط حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين تهيه و به تصويب کميسيون ماده پنج رسيده است .
فرزانه نظري پور اضافه كرد شهرک شهيد بهشتي و مجموعه مسکوني حاشيه جنوبي هتل قدس از جمله سکونتگاههاي حاشيه نشين در محدوده شهر قزوين مي باشد که در بدنه شرقي شهر قرار دارند . فرسودگي اين بافت ها با توجه به معيارهاي فرسودگي يکي از خصوصيات شاخص آن مي باشد
وي بيان كرد: از جمله مشکلاتي که اين بافت ها با آن مواجه هستند ايجاد سيماي نامناسب براي شهر، برخوداري از خدماتي پائين، مشاغل نامطمئن، فراهم شدن محيطي آماده براي پذيرش ناهنجاري‌هاي اجتماعي و خطرپذيري بالا در برابر سوانح طبيعي و انساني مي‌باشد.
نظري پور اعلام كرد : به موجب مصوبات مذکور محدوده موجود باغ نشاط و مجموعه مسکوني موجود حاشيه جنوبي هتل قدس در حد وضع موجود خانه هاي مسكوني تثبيت و توسعه و توانمندسازي آن نيز دروني و در حد تأمين خدمات عمومي صورت خواهد پذيرفت همچنين الگوي ساخت و ساز در خصوص کاربري مسکوني به صورت دو طبقه روي پيلوت و با سطح اشغال 60 درصد بوده و ضوابط ساخت و ساز در مورد ساير کاربري ها اعم از کليه کاربري هاي عمومي مطابق طرح تفصيلي ملاک عمل شهرداري خواهد بود .

 

تصاویر مرتبط