شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۷

حبيبي، معاون استاندار قزوين تاكيد كرد؛

استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين در ساير شهرداري‌هاي استان

با توجه به حضور كارشناسان و مشاوران مجرب در سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، بايد از ظرفيت هاي اين سازمان در ساير شهرداري هاي استان قزوين استفاده شود.

 

معاون عمراني استانداري قزوين گفت: با توجه به حضور كارشناسان و مشاوران مجرب در سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، بايد از ظرفيت هاي اين سازمان در ساير شهرداري هاي استان قزوين استفاده شود.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ منوچهر حبيبي در بازديد از سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با حضور شهردار قزوين و اعضاي هيئت مديره سازمان افزود: اهميت و حساسيت كار در سازمان خدمات طراحي ميليمتري است به طوري كه اگر يك ميلي‌متر اشتباه شود نارضايتي شهروندان را به همراه خواهد داشت.
حبيبي افزود: طراحي پروژه ها بايد منطبق با نياز مردم و با نگاه فني باشد و رضايت مندي شهروندان حاصل كار اين سازمان در طراحي پروژه ها است.
معاون استاندار قزوين با بيان اينكه تاثير اجتماعي پروژه ها حاصل طراحي خوب پروژه ها است، افزود: اگر طراحي پروژه ها خوب باشد عمليات اجرايي پروژه ها هم خوب خواهد بود و در طراحي پروژه ها بايد به نشاط در زندگي شهرنشيني توجه شود.
اين مقام مسوول با اشاره به طراحي المان هاي نوروزي گفت: شهرداري قزوين در ايام نوروز توانست نشاط را در بين شهروندان ايجاد كند و استقبال خوبي از بهار 92 كرد.
وي بيان كرد: استانداري قزوين اين آمادگي را دارد تا با رايزني ساير شهرداري هاي استان از ظرفيت هاي اين سازمان استفاده كند.
معاون استاندار قزوين بيان كرد: همه شهرداري ها نياز دارند تا از خدمات تخصصي اين سازمان بهره ببرند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط