شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۷

رئيس انجمن مهندسي زلزله ايران:

مديريت هوشمند شهر نياز ضروري است

اداره يک شهر نيازمند عقل، ابزار، سيستم اطلاعاتي قوي است و هر قدر اطلاعات به روز و درست باشد شهر بهتر اداره مي شود و در حال حاضر مديريت هوشمند شهري نياز اساسي و ضروري است.

 

رئيس انجمن مهندسي زلزله ايران و مدير انجمن بين المللي مهندسي زلزله گفت: اداره يک شهر نيازمند عقل، ابزار، سيستم اطلاعاتي قوي است و هر قدر اطلاعات به روز و درست باشد شهر بهتر اداره مي شود و در حال حاضر مديريت هوشمند شهري نياز اساسي و ضروري است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ دکتر محسن غفوري آشتياني در ديدار با جمعي از معاونين و مديران شهرداري قزوين در تالار شهرداري افزود: بين مديريت ريسک و مديريت بحران تفاوت وجود دارد و مديران با درک اين تفاوت مي توانند بهتر و علمي تر در عرصه مواجهه با بحران ها اقدام و عمل کنند.
وي ادامه داد: مديريت بحران به کارهاي بعد از حوادث و بحران گفته مي شود در حالي که مديريت ريسک با پيش بيني مسايل امکان افزايش خسارات و تلفات ناشي از آن را به شکل قابل ملاحظه اي کاهش مي دهد.
وي اظهار کرد: مديريت ريسک يعني اينکه از قبل طوري برنامه ريزي شود که وابستگي ها در زمان بروز بحران به حداقل برسدو بايد طوري عمل شود که ظرفيت ها از توان بازسازي بيشتر باشد تا ريسک کاهش يابد.
رئيس انجمن مهندسي زلزله ايران افزود: در مديريت ريسک از ابتدا تا آخر مسايل يک شهر را و حتي انسانها را طوري کنار هم قرار مي دهد تا در نهايت رفاه و ايمني آنها در مواقع بروز هر بحراني تامين شود.
وي با اظهار اينکه در کشور ايران از نظر حاکميتي نمي توان قوانين را به شکل درست و مطلوب حاکم و اجرا کرد، افزود: در سياست هاي کلي نظام در مقابله با سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه تاکيدهاي فراواني شده است.
غوري آشتياني با اظهار اينکه مديريت شهر بايد مبتبي بر دانش و اطلاعات دقيق و بهنگام باشد، افزود: قزوين شهري در حال رشد است احساس مي شود خيلي کارهاي زيربناي براي مديريت ريسک صورت گرفته است اما يکپارچه نيست که بايد کليه اطلاعات در قالب يک سامانه قرار گيرد.
وي در ادامه خواستار ارايه اطلاعات شفاف به شهروندان براي افزايش سطح همکاري آنان در زمان بحران ها شد و افزود: ارايه يک مدل نيازمند همکاري و همراهي شوراي شهر و شهرداري اشت.
شايان ذکر است؛ پروفسور محسن غفوري آشتياني، دکتراي‌ مكانيك‌ مهندسي‌ با تخصص‌ در مهندسي‌ زلزله‌ و ارتعاشات‌ تصادفي را از دانشگاه‌ ايالتي‌ ويرجينيا- آمريكا در سال 1363 اخذ نمودند.
ايشان از سال 1368 رياست پژوهشگاه‌ بين‌المللي‌ زلزله شناسي‌ و مهندسي‌ زلزله را بر عهده دارند و با درجه استادي در اين موسسه ‌به فعاليتهاي علمي مشغول هستند. ايشان سابقه عضويت در انجمنها و ستادهاي مختلف از جمله ستاد پيشگيري و مديريت بحران سوانح غيرمترقبه کشور، شوراي کاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، شوراي تحقيقات و فناوري کشور، شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان، عضو هيات مديره انجمن بين‌امللي مهندسي زلزله و چندين شورا و انجمن داخلي و بين المللي رادارند.

 

تصاویر مرتبط