شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

ضیائی:

در سال جاری 335 پروانه ساختمانی و 317 پایان کار ساختمانی صادر شده است

حمید ضیائی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: بیشترین تعداد پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمانی در تیرماه سال جاری صادر شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ ضیائی با اشاره به وضعیت صدور پایان کار ساختمانی و پروانه ساختمانی در 4 ماه سال جاری گفت: در این مدت 335 پروانه ساختمانی و 317 پایان کار ساختمانی صادر شده است.

وی بیان کرد: بیشترین تعداد پروانه ساختمانی سال جاری با 47 مورد  و پایان کار ساختمانی با  42 مورد در تیرماه بوده است.

ضیایی بیان کرد: در 4 ماه سال جاری بیشترین پایان کار ساختمانی در منطقه سه  با 130 مورد، در منطقه دو با 128 مورد و منطقه یک با 59 مورد صادر شده است.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اضافه کرد: در سال جاری بیشترین پروانه ساختمانی در منطقه سه با 133 مورد، منطقه دو با 132 مورد و منطقه یک با 70 مورد صادر شده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط