یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۷

نصرتي ، شهردار قزوين:

باور شهروندان به توانمندي شهرداري ثروت اجتماعي است

به لطف خدا و ارتباط و هماهنگي شوراي شهر و کارشناسان و مديران شهري و همراهي مردم پروژه هاي تاثير گذاري زيادي در سال 91 آغاز شد و به اتمام رسيد اما کارهاي نيمه تمام باقيمانده زيادي وجود دارد.

 

شهردار قزوين گفت: به لطف خدا و ارتباط و هماهنگي شوراي شهر و کارشناسان و مديران شهري و همراهي مردم پروژه هاي تاثير گذاري زيادي در سال 91 آغاز شد و به اتمام رسيد اما کارهاي نيمه تمام باقيمانده زيادي وجود دارد.
مسعود نصرتي در جلسه ابلاغ بودجه سال 92 شهرداري که شب گذشته در سالن جلسات مفاخر شهرداري افزود: باور شهروندان به توانمندي شهرداري ثروت اجتماعي است.
وي ادامه داد: مسايل مذهبي در برنام هاي شهرداري قزوين لحاظ مي شود.
شهرداري قزوين بيان کرد: پروژه هاي بسياري نظير خريد فرودگاه، ساماندهي تعاوني هاي مسکن، رونق ساخت و ساز در بافت فرسوده، اجراي برنامه هاي فرهنگي – اجتماعي، واحد عالي سرمايه گذاري، اصلاح هندسي ها، احداث المان ها،بازنگري در حوزه پيام شهر و ارتباطات رسانه اي، احياي سعد السطنه، مرکز کنترل ترافيک، ايجاد سازمان باغستان، ساماندهي نواحي و شوراياري ها بوستان باراجين، مناطق نمونه گردشگري، ساماندهي حوزه املاک ،خريد 250 ميليارد تومان زمين ، خريد زائرسرا براي کارکنان شهرداري، توسعه دانشگاه شهرداري، توسعه کارخانه آسفالت، بهسازي بهشت حسيني، ساختمان شهرداري و ... در دستور کار قرار گرفت .
نصرتي با اشاره به دريافت 2 نشان بهترين عملکرد ها از سوي برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد افزود: 12 طرح شهرداري قزوين به مجموعه خاورميانه برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد ارايه شد که در نهايت 6 اثر حائز رتبه شدند که براي شهرداري قزوين موجب افتخار شد.
حامد کبودوند،  عضو شوراي شهر نيز گفت: استفاده از شرکت هاي تامين نيروي انساني که توانايي مالي براي پرداخت حقوق کارکنان شهرداري را داشته باشند در اولويت قرار گيرد.
وي ادامه داد: بهتر است شهرداري و سازمان هاي وابسته نيز در کنار برنامه مديرت درآمد، مديريت هزينه اي جاري و مصرقي را نيز عملياتي کنند تا شاهد توفيق روز افزون باشيم.
حسين خورشيدي ، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين نيز گفت: پاکبانان شهرداري جزو ضعيفترين اقشار هستند که بعضا به حقوق خود نيز آشنا نمي باشند و بايد مديريت سازمان پسماند حمايت هايي براي آنان در نظر گيرد تا حقي ضايع نشود.
فاطمه اشدري ديگر عضو شوراي شهر نيز گفت: اجراي پروژه هاي بزرگ، سختي هايي براي مديران شهرداري و شهروندان داشت که با نتايج شيرني پايان طرح همراه شد.
وي با اشاره به تغيير و تحول در سطح شهر به واسطه نوروز گفت: عملکرد شهرداري قزوين به ويژه سازمان زيباسازي قابل تقدير است.
وي در ادامه در خصوص مسکن دار شدن کارکنان بدون مسکن شهرداري و تسهيلات تشويقي در بافت فرسوده باغ ويلاها صحبت کرد.
عباس عسگري، مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين نيز گفت: اين سازمان سعي با پيمانکاران توانمند قرار داد منعقد کند.
وي در ادامه با اشاره به فلسفه قرارداد با پيمانکار افزود: هدف اين است که سازمان با مقوله کارگري مواجه نباشد و براي پيگيري مسايل به اداره کار مراجعه کنند .
وي تصريح کرد: البته شهردار با توجه به ضعيف بودن اين قشر بر حمايت از آنان تاکيد جدي دارد.
 

 

تصاویر مرتبط