پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۷

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

تصويب طرح ساماندهي و توانمندسازي سکونت گاه هاي غير رسمي

طرح ساماندهي و توانمندسازي سکونتگاههاي غير رسمي شهرک شهيد بهشتي (باغ نشاط) و مجموعه مسکوني حاشيه جنوبي هتل قدس تصويب شد.

 

فرزانه نظري پورمعاون شهرسازي ومعماري شهرداري قزوين بااعلام اين خبر افزود: طرح ساماندهي و توانمندسازي سکونتگاههاي غير رسمي شهرک شهيد بهشتي (باغ نشاط) و مجموعه مسکوني حاشيه جنوبي هتل قدس توسط حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين تهيه و به تصويب کميسيون ماده پنج رسيده است .
فرزانه نظري پور اضافه كرد شهرک شهيد بهشتي و مجموعه مسکوني حاشيه جنوبي هتل قدس از جمله سکونتگاههاي حاشيه نشين در محدوده شهر قزوين مي باشد که در بدنه شرقي شهر قرار دارند . فرسودگي اين بافت ها با توجه به معيارهاي فرسودگي يکي از خصوصيات شاخص آن مي باشد
وي بيان كرد: از جمله مشکلاتي که اين بافت ها با آن مواجه هستند ايجاد سيماي نامناسب براي شهر، برخوداري از خدماتي پائين، مشاغل نامطمئن، فراهم شدن محيطي آماده براي پذيرش ناهنجاري‌هاي اجتماعي و خطرپذيري بالا در برابر سوانح طبيعي و انساني مي‌باشد.
وي عنوان کرد: طرح توانمندسازي اين سکونتگاههاي غير رسمي در قالب طرح ساماندهي ورودي هاي شهر قزوين (ورودي تهران ) توسط معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين مطرح و با توجه به ضرورت و اهميت موضوع و پيگيري هاي صورت گرفته از سوي شوراي اسلامي شهر همچنين در راستاي تکريم ارباب رجوع موضوع زودتر از موعد مقرر و پس از برگزاري جلسات متعدد کارشناسي در نهايت با كليات طرح طي بند 11 و 12 از صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي مورخ 25/11/91 كليات طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت .
نظري پور اعلام كرد : به موجب مصوبات مذکور محدوده باغ نشاط و مجموعه مسکوني حاشيه جنوبي هتل قدس در حد وضع موجود تثبيت و توسعه و توانمندسازي آن نيز دروني و در حد تأمين خدمات عمومي صورت خواهد پذيرفت همچنين الگوي ساخت و ساز در خصوص کاربري مسکوني به صورت دو طبقه روي پيلوت و با سطح اشغال 60 درصد بوده و ضوابط ساخت و ساز در مورد ساير کاربري ها اعم از کليه کاربري هاي عمومي مطابق طرح تفصيلي ملاک عمل شهرداري خواهد بود .
هدف از اجراي اين طرح رسيدگي به محلات نابسامان و سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي در حاشيه شهر مي باشد که به صورت خودرو و خارج از برنامه‌هاي توسعه شهر شکل گرفته است .
عمده‌ترين کارکرد اين طرح تأمين خدمات عمومي و ارائه الگوي ساخت متناسب با توان مالي گروه‌هاي کم‌درآمد و يا مهاجر در اين گونه بافت ها مي باشد.

 

تصاویر مرتبط