شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۲

مجابي، عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران؛

توجه به سيماي تاريخي شهرهاي ايران ضروري است

اولين بار است كه با برگزاري همايش توسعه شهري توسط شهرداري قزوين به صورت جدي به موضوع سيماي تاريخي شهري پرداخته مي‌شود.

 

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: تاكنون توجه جدي به سيماي تاريخي شهرهاي ايران به خصوص در امر شهرسازي نشده است و تصميماتي كه در اين راستا گرفته شده غيركارشناسي بوده است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ مجابي در نهمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و چهارمين همايش توسعه شهري كه در برج ميلاد تهران برگزار شد، با بيان اينكه تصميماتي كه تاكنون در زمينه سيماي تاريخي شهرهاي ايران گرفته شده ضد فرهنگ سيماي شهر بوده است، افزود: شهرهاي مثل اصفهان، شيراز و قزوين داراي سيماي شهري تاريخي هستند اما توجه‌اي به آنها نشده است و اين ظلم به تاريخ دنياست.
وي با بيان اينكه امروز مسوولين بايد تلاش كنند تا سيماي شهري را احياء كنند، بيان كرد: توسعه پايدار شهر موضوعي نيست كه امروز آغاز شده باشد بلكه اين موضوع از 3هزار سال پيش از ميلاد در موردش بحث شده است.
مجابي با بيان اينكه سكونت گاه‌هاي قديمي ميراث دار مدنيت هستند، بيان كرد: اگر اين مدنيت از بين برود سيماي شهري ايران خدشه دار خواهد شد.
اين مسوول نگه داري و پاسداري از ثروت عمومي را وظيفه مهم حوزه‌هاي شهرسازي دانست و بيان كرد:  اگر اين حوزه به موضوع سيماي شهري بي توجهي كند خيلي از ارزش هاي كالبدي و فيزيكي كه شاهد حضور ما در تاريخ است از دست خواهد رفت.
مجابي با تاكيد بر اهميت برگزاري اين همايش گفت: اولين بار است كه با برگزاري اين همايش به صورت جدي به موضوع سيماي تاريخي شهري پرداخته مي‌شود و بايد در ابتدا با گفتمان به اين موضوع بپردازيم.
وي افزود: گفتمان نبايد تنها در محافل رسمي صورت بگيرد بلكه بايد در تمام بخش هاي دولتي و غيردولتي صورت گيرد و اين گفتمان ها بايد عملي شود.
اين مسوول با اظهار اينكه براي اينكه در گفتمان ها اشتباه نكنيم نياز است كه دانش فني را ارتقاء دهيم، گفت: حوزه هاي شهرسازي بايد دانش فني خود را ارتقاء دهند و بخشي از اين دانش در مديريت هاي شهري و دانشگاه ها و بخشي در بين مردم توليد مي شود.
وي با بيان اينكه در زمينه سيماي شهري دانش فني كم توليد شده و در ابتداي راه هستيم، بيان كرد: توسعه و توجه به سيماي شهري بايد مرحله به مرحله ادامه پيدا كند.
مجابي با بيان اينكه بايد به سرعت مرحله گفتمان را رد كنيم و وارد پروژه هاي اجرايي شويم، بيان كرد: در سيماي شهري بايد به موضوع انسان و طبيعت توجه ويژه اي شود.
اين مسوول گفت: براي توجه به منظر تاريخي شهرها بايد يك الگوي راهبردي داشته باشيم و از گفتمان ها نتايج عملي بگيريم.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط