پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۰

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

توسعه گردشگري يکي از عوامل مهم توسعه پايدار شهر قزوين است

توسعه گردشگري يکي از مهمترين عوامل توسعه پايدار در شهر قزوين است که بايد به آن توجه ويژه اي شود.

 

معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين گفت: توسعه گردشگري يکي از مهمترين عوامل توسعه پايدار در شهر قزوين است که بايد به آن توجه ويژه اي شود.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري پور در نهمين  همايش ملي شهر و سيماي شهري و چهارمين همايش توسعه شهري در برج ميلاد تهران افزود: با توجه به پيشينه تاريخي شهر قزوين و ظرفيت هاي بالاي آن در حوزه گردشگري امروز تفاهم نامه اي بين شهرداري قزوين و اتحاديه آژانس هاي مسافرتي امضاء خواهد شد که اميدواريم هر هفته يک اتوبوس براي موضوع گردشگري در شهر قزوين حضور پيدا خواهند کرد.
دبير همايش ملي شهر و سيماي شهري و چهارمين همايش توسعه شهري بيان کرد: با بهره گيري از بيانات مقام معظم رهبري و تاکيد ايشان در توجه به موضوع سيماي شهري و الزام آن در قانون برنامه توسعه کشور، شهرداري قزوين از سال 1383 اقدام به برگزاري همايش هاي شهر و سيماي شهري با موضوعات مختلف کرده است.
نظري پور با بيان اينکه در سال 1387 با تلاش و همت مسوولين طي دستوري از ريئيس جمهور دبيرخانه دائمي و ملي توسعه شهري با رويکرد ارتقاء منظر شهري به شهر قزوين واگذار شد، گفت: امسال نيز توفيق يافتيم نهمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و چهارمين همايش ملي توسعه شهري با عنوان منظر تاريخي شهر را برگزار کنيم.
معاون شهردار بيان کرد: منظر تاريخي با ارائه مفهوم جديدي در ادبيات شهرسازي و معماري در ايران و جهان در واقع بيانگر تکاملي است که جوامع بشري در طول تاريخ خود در اثر محدوديت هاي فيزيکي و يا فرصت هاي که محيط طبيعي برايشان فراهم آورده شکل گرفته اند که در اين تکامل نيروهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي تاثير عمده داشته اند که با آغاز صنعتي شدن شهرها در دوران معاصر منظر شهرهاي تاريخي و بافت هاي تاريخي به نابودي کشيده شده است.
وي هدف از برپايي اين همايش را شناخت و معرفي شهر قزوين به عنوان يکي از شهرهاي مهم تاريخي کشور ، حفظ و تداوم منظر تاريخي شهرها، شناخت آداب و رسوم، شيوه هاي زندگي، هويت اجتماعي و به طور کلي شناخت فرهنگ سرزميني و شناخت و حفظ طبيعت سرزميني عنوان کرد.
نظري پور در ادامه  ايجاد تمايز ميان مديريت شهرهاي نوين و مديريت شهرهاي با هويت تاريخي و ارزش هاي فرهنگي، مديريت حفظ و احياء بافت هاي تاريخي، تحقق توسعه پايدار شهري، حفاظت از ارزش هاي تاريخي و فرهنگي بومي و پايداري منظر تاريخي شهرها براي نسل حاضر و آينده را از ديگر اهداف برگزاري اين همايش بيان کرد.
وي با بيان اينکه در برگزاري اين همايش تعداد زيادي مقاله مرتبط با موضوع منظر تاريخي شهرها به دبيرخانه ارسال شده است، گفت: پس از بررسي مقاله ها توسط گروه هاي کارشناسي و هيئت علمي همايش 4 مقاله ارسالي منتخب شدند.
وي چالش حفاظت منظرهاي فرهنگي در تقابل دو رويکرد محصول گرا و فرآيندگرا ، مطالعه و تطبيق راهکارهاي اقليمي بناهاي عمومي معاصر و معماري ايران، تببين منظر فرهنگي باغستان سنتي شهر تاريخي قزوين و قابليت هاي ثبت جهاني آن و معرفي فرآيند آسيب شناسي و شناخت عوامل تخريب انساني و طبيعي در مسجد جامع قزوين از مقاله هاي منتخب اين همايش عنوان کرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط