سه‌شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۸

نظري پور معاون شهردار قزوين:

شهرسازي در معاونت شهرسازي بهره برداري ميگردد. نرم افزار كميسيون ماده پنج در سيستم يكپارچه

به جهت به روز رساني تغييرات ضوابط طرح تفصيلي شهر قزوين، نرم افزار كميسيون ماده پنج در سيستم يكپارچه شهرسازي در معاونت شهرسازي بهره برداري ميگردد.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين، با اعلام اين خبر گفت: با توجه به دستور معاونت محترم شهرسازي و معماري به جهت به روز رساني تغييرات ضوابط طرح تفصيلي شهر قزوين، نرم افزار كميسيون ماده پنج در سيستم يكپارچه شهرسازي نصب و با همكاري حوزه معاونت شهرسازي و سازمان آمارفن آوري در طي مدت شش ماه كليه اطلاعات موجود در بايگاني معاونت شهرسازي از سال 80 تا 90 كه به صورت سنتي نگهداري و استفاده مي گرديد در نرم افزار فوق درج و با اتصال به نقشه هاي مربوطه به زودي قابل بهره برداري حوزه شهرسازي مناطق و مركز و همينطور تحت شبكه Web توسط كليه متقاضيان پروانه ساختماني شهر قزوين بهره برداري مي گردد.

 

تصاویر مرتبط