پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۳

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

طرح ساماندهي روستا معروف به باقر آباد در منطقه دو شهرداري قزوين تصويب شد

طرح ساماندهي روستا معروف به باقر آباد واقع در منطقه 2 شهرداري و شرق شهر قزوين در كميسيون طرح تفصيلي تصويب شد.

 

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: طبق جلسه کميسيون طرح تفصيلي طرح پيشنهادي گذر بندي و تعيين تراكم پلاك‌هاي محدوده باقر آباد تصويب شد.
به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري‌پور افزود: با گسترش شهرها و تبديل آن‌ها به كلان شهرها لزوم كنترل وضعيت بافت‌هاي با كيفيت پايين به لحاظ كالبدي، ارزش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و جلوگيري از گسترش آن بيش از پيش احساس مي‌شود.
نظري‌پور بيان كرد: به همين علت در جهت رفع کمبود هاي موجود و بهبود سيماي كلي اين محدوده ها و رفع آلودگي هاي بصري ناشي از فرسودگي هاي كالبدي و آشفتگي هاي موجود در اين بافتها و ايجاد سلسله مراتب فضايي، همچنين  تامين دسترسي مورد نياز به وسايل نقليه عمومي از طريق تقويت راههاي ارتباطي بافت با خيابان‌هاي پيراموني و افزايش نفوذپذيري و خوانايي در بلوكهاي شهري و نيز حداكثر استفاده از زمين‌هاي باير و مخروبه و قطعات زيردانه جهت تغيير كاربري، تملك و تزريق خدمات مورد نياز  ، از طريق اقدامات طراحي و برنامه ريزي و تدوين ضوابط و مقررات ويژه ساخت  مي توان به ساماندهي اين اراضي مبادرت ورزيد.
وي گفت: در اين راستا شهرداري قزوين با هدف احياء و ساماندهي بافت اراضي معروف به روستاي باقر آباد واقع در منطقه 2 شهرداري و شرق شهر قزوين و در جهت ايجاد هماهنگي و حفظ ارتباط كالبدي، بصري و فضايي در توسعه هاي جديد، پس از بررسي اسناد فرادست از جمله طرح جامع شهر و شناخت پتانسيل هاي وضع موجود اين اراضي و مذاكرات و پيگيري هاي متعدد با دبيرخانه كميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين اقدام به  طرح موضوع ساماندهي و اصلاح هندسي معابر محدوده اراضي باقر آباد  در كميسيون مذكور كرد كه  پس از بحث و بررسي هاي صورت گرفته در نهايت طرح پيشنهادي گذربندي محدوده پيرو جلسه در 16دي ماه91 كميسيون طرح تفصيلي مورد تصويب قرار گرفت.
وي افزود: مطابق مصوبه مذكور تراكم پايه منطقه 100 درصد تعيين و مقرر گرديد ضوابط ساخت و ساز منطقه در هماهنگي و انطباق با محدوده سرتك و با شرط تأمين پاركينگ 100 درصد به اجرا در آيد.
پايان پيام
 
 

 

تصاویر مرتبط