شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نظری‌پور:

پایانکار ساختمانی برای پلاک‌های که از نمای رومی استفاده کردند، صادر نخواهد شد

فرزانه نظری‌پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: از صدور پایانکار ساختمانی برای پلاک‌های که از نمای رومی استفاده کردند، جلوگیری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ نظری‌پور افزود: همه مالکان پلاکهای که از سال 97 از سوی شهرداری قزوین پروانه ساختمانی دریافت کردند، به هیچ عنوان نمی‌توانند از نمای رومی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: در صورت اجرای نمای رومی در پلاک‌های که پروانه ساختمانی آن از سال 97 صادر شده است، پایانکار ساختمانی صادر نخواهد شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط