شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

نظری‌پور؛

ضرورت تامین پست برق در واحدهای مسکونی و تجاری در حال احداث بالای مصرف 150کیلووات

فرزانه نظری پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین از ضرورت تامین پست برق در واحدهای مسکونی و تجاری در حال احداث بالای مصرف 150کیلووات برق خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ نظری‌پور تصریح کرد: با توجه به نامه ارسالی از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در راستای جلوگیری از مشکلات تامین برق، واحدهای مسکونی و تجاری در حال احداث که نیاز به تامین بیش از 150کیلووات برق دارند باید اقدام به تامین پست برق کنند.

وی اضافه کرد: تامین پست برق در هنگام بررسی ضوابط و قبل از صدور دستور تهیه نقشه این نوع واحدهای مسکونی و تجاری باید انجام شود و مالکان موظف هستند از شرکت توزیع نیروی برق تائیدیه اخذ کنند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط