پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

نظری‌پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین:

رعایت ضوابط ایجاد کف ورودی ساختمان در حال احداث ضروری است

فرزانه نظری‌پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: رعایت ضوابط ایجاد کف ورودی ساختمان در راستای رفاه حال شهروندان برای تردد در معابر اصلی و فرعی ضروری است.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ نظری پور افزود: مالکانی که در زمان مرحله کف‌سازی ورودی ساختمان در حال احداث با ایجاد رمپ یا پله در معبر فرعی یا اصلی برای شهروندان مزاحمت ایجاد کنند، از صدور پاسخ استعلام تجدید پروانه ساختمانی، عدم تخلف و پایانکار ساختمانی آنان جلوگیری خواهد شد.

این مقام مسوول تصریح کرد: برخی از مالکان نسبت به رعایت ضوابط کف‌سازی ساختمان در حال احداث بی‌توجه هستند و با ایجاد رمپ یا پله در داخل کوچه یا خیابان برای شهروندان مزاحمت ایجاد می‌کنند.

وی اضافه کرد: در صورتی که مالک در زمان ساخت و ساز پلاک خود اقدام به افزایش غیرمنطقی کف ورودی به ساختمان یا اقدام به اجرای پله یا رمپ در کوچه نسبت به ایجاد دسترسی پیاده‌رو یا سواره‌رو  کند، باید نسبت به اصلاح گذر و رفع تعرض اقدام کند و در غیر این صورت این موضوع از طریق تبصره 6 و 7 ماده صد پیگیری خواهد شد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط