شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

نظری‌پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین:

پس از صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اجرای رای تخریب کمیسیون ماده صد باید هر گونه ساخت و ساز متوقف شود

فرزانه نظری‌پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اجرای رای تخریب کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها به معنای ادامه عملیات ساخت و ساز غیرقانونی از سوی مالک نیست و مالک باید تا رای نهایی دیوان عدالت اداری عملیات ساختمانی را متوقف کند.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ نظری‌پور تصریح کرد: در صورت ادامه عملیات ساختمانی غیرقانونی از سوی مالک بعد از صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اجرای رای تخریب کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها، شهرداری طبق ماده صد قانون شهرداری‌ها موظف است تا از ادامه عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: مالک حق ندارد ساخت و ساز غیرقانونی را بعد از صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اجرای رای تخریب کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها ادامه دهد و این اقدام مالک تخلف محسوب می‌شود.

پایان پیام

تصاویر مرتبط