دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

نظری‌پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین:

میزان پیش‌آمدگی احداث بالکن به سمت معابر مطابق با عرض گذر تعیین می‌شود

فرزانه نظری‌پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: میزان پیش‌آمدگی احداث بالکن به سمت معابر در کمیسیون طرح تفضیلی شهر قزوین تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ نظری پور افزود: مطابق با مصوبه کمیسیون طرح تفضیلی شهر قزوین احداث بالکن در معابر 10 متری و از ارتفاع 5 متر به بالا(طبقه دوم) با عرض 80 سانتی‌متر صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه حداکثر این پیشامدگی در معابر بالاتر از 15 متر، 1.5 متر است، بیان کرد: همچنین میزان احداث بالکن در سایر گذر‌ها مطابق دفترچه طرح تفصیلی قزوین، یک دهم عرض همان گذر مجاز است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط