دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

نظری‌پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین:

تدوین قوانین جدید برای ارتقاء ایمنی نمای ساختمان‌های مسکونی شهر قزوین در حال پیگیری است

فرزانه نظری پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین از پیگیری تدوین قوانین لازم برای ارتقاء ایمنی نمای ساختمان‌های مسکونی شهر قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ نظری‌پور با اشاره به افزایش مشکلات عدم توجه به ایمنی نمای ساختمان‌های مسکونی به دلیل ترجیح دادن زیبایی نمای ساختمان‌ها به ایمنی آن از سوی شهروندان و نبود قوانین لازم در این زمینه  گفت: نبود مقررات و نظارت بر ایمنی احداث نمای ساختمان‌های مسکونی باعث شده است مشکلات در این زمینه روبه افزایش باشد به  گونه‌ای که اکنون استفاده از شیشه و سنگ برای احداث نما و عدم توجه به اتصال نما به بدنه سازه اصلی در ساختمان‌ها به یک بحران تبدیل شده است.

وی نبود قوانین و مقررات درباره ایمنی نمای ساختمان های مسکونی را از اصلی ترین علل مغفول ماندن توجه به ایمنی نمای ساختمان های واحدهای مسکونی دانست و تصریح کرد: اکنون این معاونت به طوری جدی پیگیر تدوین و تصویب قوانین ایمنی نمای ساختمان های واحدهای مسکونی است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط