یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

نظری‌پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین:

متقاضیان صدور پروانه تجدید بنا باید قبل از درخواست، نسبت به جابجایی علمک گاز از معبر عمومی اقدام کنند

فرزانه نظری پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: متقاضیان صدور پروانه تجدید بنا باید قبل از درخواست، نسبت به جابجایی علمک گاز از معبر عمومی در صورت عقب نشینی بنا اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ نظری پور افزود: طبق بخشنامه 251 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین، متقاضیان صدور پروانه تجدید بنا باید قبل از درخواست در صورتی که بنا نیاز به عقب نشینی داشت نسبت به جابجایی علمک گاز از فاصله باقی مانده تا معبر عمومی اقدام کنند و حداکثر باید تا پایان سفت کاری نیز این جابجایی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه این بخش نامه بیشتر برای متقاضیان نوسازی واحدهای مسکونی قدیمی است، تاکید کرد: در صورت عدم جابجایی علمک از سوی متقاضیان، شهرداری قزوین از صدور پایانکار ساختمانی خودداری خواهد کرد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط