سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

نظری‌پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین:

ارائه سند مالکیت از سوی متقاضیان برای تشکیل پرونده جهت بررسی در کمیسیون ماده پنج ضروری است

فرزانه نظری پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین ارائه سند مالکیت از سوی متقاضیان برای تشکیل پرونده جهت بررسی در کمیسیون ماده پنج را اجباری دانست.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ نظری پور با تاکید بر این مهم گفت: شهروندان برای تشکیل پرونده جهت بررسی در کمیسیون ماده پنج باید در ابتدا سند مالکیت را به شهرداری ارائه کنند، چراکه به استناد ماده 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سندهای مالکیتی که ثبت نشده‌اند، در هیچ یک از ادارت و مراجع قانونی قابلیت بررسی ندارند.

وی تاکید کرد: متقاضیان برای تشکیل پرونده در کمیسیون ماده پنج که شامل بررسی موضوعاتی مغایر با طرح تفصیلی شهر است، باید قبل از تشکیل پرونده دارای سند مالکیت باشند تا پرونده آنان در کمیسیون ماده پنج و کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مطرح و بررسی شود.

پایان پیام

تصاویر مرتبط