دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهردار قزوين:

سازو کار صدور پروانه و پایانکار ساختمانی در اختیار مناطق قرار گرفت

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهردار قزوين گفت: ساز و کار صدور پروانه و پایانکار ساختمانی براساس کنترل ضوابط ایمنی و حریق (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان) بررسی شد و در اختیار مناطق شهردرای برای اجرا قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: جلسه ای در خصوص بررسی صدور پروانه و پایان کار ساختمانی بر اساس ضوابط ایمنی و حریق (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان) در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین تشکیل و راهکارهای اصلاحی مصوب و ابلاغ  شد.

وی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد تا این موضوع برای گروه های ساختمانی مختلف طبق دستورالعمل  که پیوست دستور تهیه نقشه است، به ویژه در مورد ساختمان های گروه  د ( بلند مرتبه سازی) و کاربری های عمومی مانند تجاری، مدارس، مساجد و ... ابلاغ و هنگام صدور پروانه نقشه های معماری توسط کمیته مشترک اداره کنترل نقشه ها و معیارها و سازمان آتش نشانی رسیدگی شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: به هنگام صدور پروانه تمامی دستورالعمل ها در نقشه های تأسیسات و معماری توسط گروه کنترل نقشه سازمان نظام مهندسی دیده شده و نقشه ها پس از تأیید سازمان آتش نشانی توسط اداره شهرسازی مناطق شهرداری پروانه صادر می شود.

نظری پور افزود: بازدیدهای دوره ای نیز در هنگام اجرا توسط کمیته ایمنی و حریق صورت گرفته و مناطق شهرداری به هنگام پایان کار تنها با تأییدیه سازمان آتش نشانی پایان کار صادر می کند.

وی با اشاره به همکاری معاونت و سازمان های مرتبط در این ساز و کار عنوان کرد: در این جلسه نحوه ارتباط حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان نظام مهندسی و مناطق شهرداری بررسی شد.


پايان پيام

تصاویر مرتبط