یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين :

تمامی پلاک های آموزشی و زمین های خالی با کاربری آموزشی در محیط GIS جانمایی شد

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: وضعیت پلاک های آموزشی سطح شهر و پلاک های که به منظور آموزشی بهره برداری می شوند، در محیط GIS شناسایی و مشخص شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: بر اساس مصوبات کمیسیون ماده پنج در مهر ماه سال جاری مقرر شد اداره GIS معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین به منظور ساماندهی و مشخص شدن وضعیت پلاک های آموزشی سطح شهر اقدام به عملیات برداشت و پیاده سازی اطلاعات در محیط نرم افزار GIS کند.

وي بيان کرد: برای تحقق این امر معاونت شهرسازی و معماری نسبت به تکمیل اطلاعات گذشته اقدام کرد و به منظور بهره برداری و تسریع در روند اهداف مورد نظر، اطلاعات پیاده سازی شده در اختیار دبیر خانه کمیسیون ماده پنج  قرار داده شد.

پايان پيام

تصاویر مرتبط