دوشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۲۵

نظري پور معاون شهردار قزوين:

لزوم جمع آوري نخاله هاي ساختماني براي دريافت پايان كار

صدور پايان كار ساختماني مشروط به جمع آوري مصالح، نخاله ها و پاكسازي معابر و انهار مجاور ساختمان مي باشد.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري با اعلام اين خبر گفت: اين اقدام با توجه به اين كه پس از پايان ساخت و سازها، همواره مقداري از مصالح و نخاله هاي ساختماني در معابر و انهار محاور ملك باقي مي ماندلذا صدور پايان كار ساختماني مشروط به جمع آوري مصالح، نخاله ها و پاكسازي معابر و انهار مجاور ساختمان مي باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط