یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

نظری‌پور، معاون معماری و شهرسازی شهرداری قزوین:

احداث چاه ارت در زمان شروع عملیات ساختمانی توسط کمیته نظارت بر ایمنی کارگاه‌های ساختمانی در دستور کار قرار گرفت

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: احداث چاه ارت در زمان شروع عملیات ساختمانی توسط کمیته نظارت بر ایمنی کارگاه های ساختمانی در دستور کار گروه تخصص برق سازمان نظام مهندسی قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ وی بیان کرد: کمیته نظارت بر ایمنی کارگاه‌های ساختمانی به صورت مشترک با اداره کل استاندارد، بنیاد مسکن استان قزوین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان جلسه ای برگزار کردند.  

نظري‌پور افزود: در این جلسه موضوع اجرای چاه ارت در بدو شروع عملیات ساختمانی و همچنین آموزش ایمنی به کارگران ساختمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

پایان پیام

تصاویر مرتبط