دوشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

رعايت ضوابط گودبرداري در ساخت و سازها شهر قزوين ضرورت دارد

هر گونه گود برداري بايد ضوابط گودبرداري و انجام مطالعات لازم در خصوص زمين، مجاورين ، تعيين زمان ، ارئه نقشه و تحت نظارت مهندسين ناظر صورت گيرد.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: اين اقدام با توجه به افزايش تعداد  گود برداري ها در سطح شهر همچنين افزايش عمق اين گود برداري ها ، خطرات ناشي از آن مانند تخريب تاسيسات و شريان هاي شهري و ساختمان هاي مجاور در دستور كار قرار گرفته است.
وي بيان كرد: ارائه موارد نام برده، ارتفاع مجاورين و عمق گود و سازه نگهبان به شهرداري در كنترل نقشه هاي ساختماني پلاكهايي كه نياز به گود برداري ( احداث زير زمين ) دارند ضروري است .
وي در بخش ديگري از سخنانش از ضرورت استعلام از شركت برق براي تامين برق لازم در مجتمع هاي بزرگ تجاري و مسكوني خبر داد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط