شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

نظري پور، معاون شهرسازي ومعماري شهرداري قزوين:

مالکان باید برای دریافت پایان کار ساختمانی، کروکی ثبتی تهیه کنند

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: زمان ارائه کروکی صدور پایان کار ساختمانی برای کاهش هزینه ها در جلسه هیئت چهار نفره مصوب شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: مالکان برای تهیه کروکی جهت صدور پایان کار فقط  باید در زمان اتمام ساخت و ساز و قبل از صدور پایان کار به همراه مشخصات ثبتی و کپی پروانه ساختمانی به نظام مهندسی استان مراجه کنند.

پايان پيام

تصاویر مرتبط